Kategoriarkiv: KabelTv via Fiber

Nyheter kopplade till KabelTv via fiber

TV via fiber – information om leverantörer

Imorgon kommer som meddelat tidigare vårt abonnemang med Canal Digital och den gemensamma TV lösningen att gå ut.
De flesta kanaler kommer att stängas av.
Styrelsen kommer inte att ”släcka” något fysiskt imorgon och det kan vara så att de marksända kanalerna kan fungera ett tag till.
Detta vet styrelsen inget om.

Men för er som vill koppla på den nya lösningen via fibernoden så är det bara att läsa följande för att koppla om befintligt coxialnät:

https://sunnerstavagen.se/omradet/fiber/kabeltv-via-fiber/

Sedan måste ni teckna ett eget avtal med leverantören i vallnet. De leverantörer som finns hittar ni på följande sida:

http://www.elverket.se/aktorer-i-vallentunas-stadsnat/

BildAT (står benämnda som AT-Installation) är den enda leverantören som erbjuder TV via Coxialkabel och de samarbetar även med Sappa.

BildAT har en hemsida som ni når på nedan adress:

http://www.bildat.se/

Följande kontaktuppgifter fick jag i ett mail från deras representant:

Lars Sandberg
lars.sandgren@atinstallation.se
021-350990

Telefonnummer kontorstid till oss är 021-350990 och felanmälan 8-22 alla dagar för befintliga kunder har vi på 020-668500.
Vi behöver också teckna avtal med de som önskar koppla in sig på våra TV-signaler via fibern innan någon får kopplas in i fiberskåpet.

BildAT har ett kanalutbud som sänds analogt vilket gör att man inte behöver en digitalbox i varje rum om man inte själv väljer det.
De sänder även sina kanaler digitalt om ni hellre vill ha det men då måste ni ha digitalbox och CA-moduler för kort.

Alla frågor om detta hänvisar vi till tjänsteleverantören som ni väljer.

 

 

 

KabelTV via fiber är nu igång!

Styrelsen har under hösten fortsatt med uppgiften att ordna så att det går att förmedla kabelTv via fiber. Nu i veckan blev steg ett av tre klart vilket öppnar upp för fler möjligheter för dig som bor i området att titta på TV.

Steg ett

Under förra veckan fick föreningen tillbaka avtalet från ATM och ATM har även installerat sin utrustning i det nya klimatskåpet uppe vid TV-boden. Detta innebär att det nu går att beställa TV via ATM.

Steg två

Varje hushåll måste koppla om så att TV-signalen från fibernoden distribueras via husets befintliga antennkabel. I våra krypgrunder hänger en lös antennkabel som kommer från fibernoden, denna antennkabel måste skarvas ihop med husets antennkabel. Därmed förloras möjligheten att titta på TV via den äldre kabelTV-lösningen.

Att koppla in fibernoden kan man göra själv eller så beställer man en firma som utför jobbet. Om man väljer att göra detta själva måste man vara 100% säker på vad man gör för om man bryter fel kablar kommer resterande delen av huslängan att mista den gamla kabelTV-signalen.

Eller så anlitar man en firma. Det finns redan några medlemmar som har använt sig av firman Vi monterar och det har varit lyckat. De är vidtalade och vet vad som skall och inte skall göras. De är även rekommenderade av Teknikbyrån som gjorde hela installationen av fibernätverket. Har man dessutom Teknikbyrån som Internetleverantör får man 10% rabatt (står i pappren som Teknikbyrån skickade ut vid driftsättning av fibernätet).  De är dock fullbokade fyra veckor fram i tiden vilket innebär att de är först tillgängliga från mitten på januari nästa år. Kostnaden för detta faller på varje enskilt hushåll, Vi monterar uppskattar kostnaden till 1000 – 1500 kr per hushåll.

Utförliga instruktioner för omkoppling finns att läsa på sidan om kabelTv via fiber

Steg 3

Sista steget är att beställa kanalpaket via ATM (ownit). Vi som förening finns nu upplagda som kund hos ATM/Ownit och du kan som medlem fritt välja  TV-abonnemang eller vilka kanaler du vill ha.

Föreningen kommer i detta skede inte teckna något kollektivavtal, då vi idag har ett befintligt TV-avtal som löper ut om ett par månader framåt i tiden. Ett beslut om kollektiv anslutning kommer i så fall att behandlas på kommande årsstämma, om behovet finns.

ATM (Ownit) har sitt kanalpaket med utbud av analoga signaler och/eller digitala signaler. Vårt nät klarar av båda typerna. Vid digitala signaler behöver varje enskild TV antingen en digitalbox eller en CA-modul. När ni är i kontakt med ATM är det lättast att fråga dem vilken utrustning ni behöver. ATM har en rekommendation på sin hemsida som ni finner här.

Snart går det att beställa kabelTV via fiber

Antennutgång på fibernod ansluts till husets befintliga antennuttag.

Samfälligheten har tecknat ett avtal med Ownit (fd ATM) som ägs av Telenor. Avtalet möjliggör att respektive medlem själv kan få tillgång till Ownit:s utbud genom att beställa något av deras paket. Avtalet kostar föreningen 25 000 kronor i anslutningsavgift vilket betyder att Ownit installerar sin TV-utrustning i det teknikskåp som finns vid lekplatsen vid övre vändplanen. För föreningen tillkommer det inga mer kostnader utöver dessa 25 000 kr.

Föreningen har sedan rätt enligt avtalet, i ett senare skede att göra en kollektivanslutning av alla hushåll. Detta kommer inte vara aktuellt innan det gamla TV-avtalet löper ut. Dessutom krävs ett beslut på en föreningsstämma.

Läget just nu är att styrelsen väntar på ett exemplar av det påskrivna avtalet. Efter det kommer en projektplan tas fram tillsammans med Ownit. Ledtiden för projektgenomförandet är enligt Ownit 2 till 3 veckor.

Styrelsen kommer fortlöpande återkomma med mer information.

 Vad innebär detta?

Som medlem kan man efter att Ownit har driftsatt sin utrustning abonnera på TV via kabelTV via fiber  vilket innebär att TV-apparater kan anslutas till husets befintliga TV-uttag. Därmed behöver ingen kabeldragning utföras i hushållet.

Varje hushåll som vill använda denna TV-lösning måste teckna ett eget avtal med Ownit eftersom det inte finns något beslut om att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll (TV-utbud). Vidare är det viktigt att dessa enskilda avtal går att säga upp utan extra kostnader om det blir aktuellt för föreningen att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll.

TV-utbud

Ownit erbjuder ett basutbud. Utöver detta finns extrakanaler, PaxTV, där man kan välja till extra kanaler. PaxTV kräver programkort, ett för varje TV i hushållet. För basutbudet behövs varken programkort eller TV-box. Programkort är ett ”kreditkort” som man stoppar i en sk CA-modul som i sin tur går att stoppa in i moderna TV-apparater. Då behövs ingen TV-box. Om TV:n inte stödjer detta kan man köpa en TV-box där man sätter programkortet i (en box per TV). Se bilden ovan.

Gå in på http://ownit.se/privat/kabel-tv.aspx för att se utbudet.

Installation i respektive hushåll

KabelTv via fiber innebär att man ansluter husets befintliga TV-antennuttag till fibernodens TV-utgång. När Teknikbyrån installerade fibernoderna passade de på att förbereda detta genom att det nu finns en antennkabel ansluten till fibernoden. Änden på denna kabel hänger idag fritt i våra respektive krypgrunder och den skall anslutas till antennkabeln som går till första TV-jacket i respektive hushåll. Denna omkoppling kommer respektive hushåll själv ansvara för.

En utförlig beskrivning hur man gör omkopplingen i krypgrunden kommer att läggas upp på här hemsidan när det blir aktuellt.

Denna lösning betyder att kvalitén på signalerna kommer bli betydligt bättre jämfört med idag. Detta eftersom varje fibernod skickar TV-signalerna ut i husets TV-nät. Huset kommer därmed inte längre vara ansluten mot områdets kabelTV-nät som har dålig signalkvalité.

Om du ändå upplever att du har dålig TV-bild efter bytet till fibernodens TV-uttag så är det med största sannolikhet problem med husets TV-nät. Föreningens ansvar slutar vid fibernoden, vilket betyder att det är respektive husägare som själv ansvarar för husets TV-nät.

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV.

I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber.

Det finns idag en enda leverantör i stadsnätet för KabelTv via fiber och det är ATM, dock måste föreningen installera central utrustning i teknikskåpet vid TV-boden för att vi skall kunna beställa KabelTv via fiber.

Till er som känner ser säkra och vill beställa IPTV så är det bara att beställa från leverantörerna av IPTV.

Till er som känner er osäkra eller till er som funderar på ATM’s lösning vill Styrelsen göra er uppmärksamma på att vi håller på att arbeta fram ett kollektivt alternativ för just KabelTv via fiber. (Givetvis kommer det att gå att beställa fler kanaler utöver de som ingår i kollektivavtalet om man så vill)

På Föreningsmötet i april fick styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till en kollektiv TV-lösning och vi har i dagarna fått en offert från ATM som vi nu håller på att utvärdera. Vi har ställt en del kompletterande frågor till ATM som vi väntar på svar på innan vi är redo att presentera ett färdig förslag. Vi hoppas att vi kan få ut mer information under veckan och att vi kan ha ett alternativ att presentera avseende KabelTv via fiber före midsommar.

Styrelsens råd till alla som funderar på TV lösningar via fibernätet är därmed att vänta med att beställa TV-tjänsten tills att vi har kunnat presentera styrelsens kollektiva alternativ så att ingen känner sig besviken över att ha inhandlat extrautrustning som digitalboxar för IPTV etc.

Frågor om detta ställs antingen som kommentarer nedan eller till styrelsen.

Fiber till Sunnersta?

TV, internet och telefoni är de tjänster som är aktuella idag

 

Styrelsen presenterade på senaste årsmötet ett förslag om att uppgradera central-TV-anläggningen. Den låga kvalitén på TV-signalerna har under många år varit ett ständigt återkommande diskussionsämne, vilket inte har minskat i och med att skärmstorleken på nya TV-apparater har ökat vilket ställer större krav på bra signalkvalité för att kunna leverera en bra bild.

Förslaget innebär ett teknikbyte, från dagens kabel-TV via koaxialkabel till IP-TV överförd via fiber. Detta innebär även att vi får tillgång till andra tjänster såsom Internet och IP-telefoni.

Allt bygger på en offert från Teknikbyrån som vill sälja en installation av en fiberinfrastruktur i Sunnersta i form av ett områdesnät med tillhörande IP-anslutning till Vallentuna stadsnät, Vallnet, samt ett tillhörande serviceavtal för att hjälpa oss med driften av områdesnätet (som vi äger själva).

Att byta från kabel-TV till en IP-infrastruktur via fiber innebär att i varje hushåll installeras en fibernod med följande funktioner:

 • En TV-lösning från ATM där TV-signaler kan distribueras både digitalt och analogt i huset via den befintliga TV-antennkabeln som finns idag. På så sätt behövs ingen kabeldragning i huset då befintlig TV-antennkabel används. Ingen box behövs , TV:n måste ha stöd för DVB-C (digitalTV via kabel) för att se det digitala utbudet.
 • IP över ethernet via vanlig nätverkskabel – används för IP-TV (via Serverado), Internet och IP-telefoni.
  För att titta på IP-TV från Serverado behövs en box per TV-apparat. TV-apparaten ansluts antingen via SCART eller via HDMI beroende på box.

Teknikbyrån säljer endast installationen av infrastrukturen i området och IP-anslutning mot Vallnet. De tjänster (TV, Internet och IP-telefoni) som stadsnätet erbjuder tecknas separat och ingår inte i Teknikbyråns offert.

Ekonomiskt kostar installationen av områdesnätet och anslutning till stadsnätet ca 1,1 Mkr vilket betyder en ökad månadskostnad till samfälligheten på ca 160 kr/månad i 15 år för varje medlem (föreningen tar ett lån med fast ränta i 15 år). För respektive hushåll tillkommer kostnader för Internet och IP-telefoni. TV-tjänsten upphandlas av föreningen och kommer därmed ingå i avgiften till samfälligheten.

Observera att ingen är tvingad att beställa Internet eller IP-telefoni, dessa kan valfritt tecknas i efterhand, vilket är bra om man är upplåst i andra avtal med andra leverantörer som har lång uppsägningstid.

Områdesnätet och anslutning till Vallentunas stadsnät

Pincipskiss för områdesnätet. Klicka på bilden för större bild.

Teknikbyråns offert omfattar byggnation av ett områdesnät i Sunnersta. Fibern förläggs i befintliga kabeltv-rör vilket innebär att behovet av grävning minimeras.

Bredvid TV-boden placeras ett teknikskåp med nätutrustning (switchar) och avbrottsfri kraft (UPS). Anslutningen mot stadsnätet sker genom att Teknikbyrån gräver ned en fiberkabel till Karbyskolan där anslutningen till stadsnätet finns idag.

Värt att notera är att om grävning krävs (exempelvis om KabelTV-röret är ihoppressat) så blir det med stor sannolikhet en merkostnad för oss.

Installation i våra hushåll

Varje hushåll får ett eget fiberpar som Teknikbyrån ansluter till fibernoden. Fibernoden placeras normalt vid första antennuttaget vilket är lokaliserat i vardagsrummet i tvåvåningshusen och på nedre botten i suterränghusen.

Teknikbyrån ansvarar för att montera fibernoden, ansluta noden till fibernätet och ansluta TV-antenn från noden till första TV-uttaget i huset. Övrig utrustning så som routrar, nätverksdragning, i huset etc omfattas inte av offerten.

Fibernoden är den ”burk” som omvandlar ljuset i fibern till det ändåmål som avses. Fibernoden har alla nödvändiga kontakter:

 • Antenn-utgång som ansluts till husets första TV-uttag. (Därmed kopplas även centralantennen ur)
 • Internet-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där datorutrustning och IP-telefoni ansluts
 • IP-TV-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där IP-TVboxar ansluts

Att tänka på en extra gång är placeringen av fibernoden då det kan bli rätt mycket utrustning som tar plats (Fibernod, router, switch, kablar etc) vilket kanske inte alltid är lämpat att ha i vardagsrummet? Om fastighetsägaren vill placera den på annat ställe måste fastighetsägaren själv borra ett hål till krypgrunden för fibern samt själv dra antennkabel från fibernoden till första antennuttaget.

Det är svårt att använda befintlig kanalisation (rör för tv-antenn och telefoni) för att dra nätverkskablage i huset för Internet eller IP-TV via Serverado då det måste vara ett stjärnnät, dvs varje nätverksuttag måste ha en egen nätverkskabel till den plats där switchen/routern står. Detta beror på att uttagen är seriekopplade och därmed är det inte ett stjärnnät.

Trådlöst nätverk går givetvis att använda för att slippa kabeldragning. Nätverk till TV-boxar bör dock vara nätverkskabel (ej trådlöst) för att minimera eventuellt strul.

Om man beställer IP-telefoni får man ytterligare en box, en IP-telefonigateway, som dels ansluts till Internet och dels till första telejacket i huset. Därmed kan man använda befintliga telefoner för att ringa via IP-telefoni.

Först när hela områdesnätet är klart och testat kommer tjänsterna att släppas på. Tester kommer att göras i varje hushåll i syfte att kontrollera att kvalitén på förbindelsen till det centrala teknikskåpet är godkända.

Tjänster (TV, Internet och IP-telefoni)

Anbudet från teknikbyrån omfattar inga tjänster. Det är upp till oss att välja leverantör av tillgängliga tjänster:

 • Internet
 • Telefoni (IP-telefoni)
 • TV (Upphandlas av styrelsen)

Idag finns det fyra leverantören av Internet, en mängd olika alternativ för IP-telefoni samt två leverantörer av TV i stadsnätet. Att välja Internet och telefoni-leverantör är upp till var och en. För TV-tjänsten förordar styrelsen att vi väljer en TV-leverantör som bäst passar oss i området, mer om det nedan.

Alternativet att inte välja leverantör finns också, vilket är positivt då man kanske har kvar bindningstid i befintliga avtal.

Gruppavtal för Internet finns, bland annat erbjuder Teknikbyrån (inte via denna offert) ett gruppavtal för Internet 100/100 Mbit per sekund (100 Mbit per sekund download och 100Mbit per sekund upload) för 159 kr/månaden. Styrelsen bedömer att detta är intressant först då samtliga bindningstider på gamla abonnemang har gått ut eftersom det förutsätter att samtliga har tjänsten.

TV

ATM och Serverado är det två tjänsteleverantörer som erbjuder TV via stadsnätet.

TV-lösningen från ATM innebär att TV-signalerna distribueras i huset via den befintliga TV-antennkabeln som ansluts till fibernoden. Detta innebär således att det inte behövs någon kabeldragning i huset för att titta på TV via ATM.

ATM erbjuder två basutbud som är både analoga och digitala. Detta innebär att man själv väljer hur man vill se på TV – analogt om man önskar maximal boxfri enkelhet, eller digitalt för att få bättre ljud- och bildkvalitet och verkligen utnyttja kapaciteten i  TV:n.

DigitalTV via ATM omfattar både fria och kodade kanaler. För att se på digitalTV utan digitalbox krävs att TV:n har stöd för DVB-C  (vilket de flesta moderna TV-apparater gör idag). För att se på kodade digitala kanaler krävs även en CA-modul i TV:n där man placerar ATM programkort (ett kort för varje TV). Har inte TV:n stöd för  DVB-C går det att införskaffa digitalbox (en för varje TV).

Basutbuden heter MINI (klicka här för information om MINI för 109kr/mån) eller STOR (Klicka här för information om STOR för 149kr/mån)

MINI STOR
Analogt basutbud
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • TV10
 • FTV
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • FTV
 • Animal planet
 • Eurosport
 • Cartoon/TCM
 • CNN
 • Discovery Channel
 • MTV
 • BBC World
 Fritt digitalt basutbud (kräver ej programkort)
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • MTV
 Kodat digitalt utbud (programkort krävs)
 • TV3
 • TV10
 • TV4 Sport
 • TV4+
 • TV3
 • TV4 Sport
 • TV4+

Utöver basutbudet finns det en extrajänst, paxTV, där man kan beställa extra kanaler som man vill. (Klicka här för mer information om vad paxTV är för något samt kanalutbud)

Den andra TV-leverantören heter Serverado. Deras TV-tjänst kräver en IP-ansluten digitalbox, en  box för varje TV vilket innebär att man måste bygga ett nätverk (stjärnnät) i huset och dessutom köpa digitalboxar.

Serverados grundabonnemang innehåller SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 samt hyrfilm från SF Anytime och Playalong. Grundabonnemanget kostar 30 kr/hushåll och månad. Ovanpå detta kan man beställa olika tilläggspaket, se deras hemsida för mer information.

Styrelsen förordar att föreningen upphandlar ett gruppavtal med ATM med basutbudet MINI eftersom det går att utöka antal kanaler mha extratjänsten paxTV för den som vill. MINI kostar dessutom minst i förhållande till antalet kanaler och paxTV ger stor flexibilitet för dem som önskar att öka sitt kanalutbud.

Serviceavtal

Anbudet innehåller ett serviceavtal för att underhålla områdesnätet. Teknikbyrån ansvarar kostnadsfritt för att nätverksutrustningen i teknikskåpet fungerar. Om det blir problem med våra fibernoder som inte faller inom garantin utgår en avgift som belastar fastighetsägaren. Servicearbeten hemma hos fastighetsägaren utförs normalt på vardagar, undantaget är nätverksutrustningen i teknikskåpet där arbete påbörjas dygnet runt om problem uppstår.

Prisjämförelser

ATM TV-utbud MINI kostar 109 kr per  månad.

Internet beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • Teknikbyrån 100/10Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • Teknikbyrån 100/100Mbit per sekund, 269 kr per månad
 • AllTele 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • AllTele 100/10 Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • AllTele 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad
 • Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • Bredband2 100/10 Mbit per sekund, 189 kr per månad
 • Bredband2 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad

IP-telefoni beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • AllTele, 35 kr fast månadsavgift. För trafikavgifter se deras hemsida
 • Bredband2 0 kr fast månadsavgift. Minsta faktureringsavgift är 69kr för vilket man får ringa för.  För trafikavgifter se deras hemsida, klicka på rubriken ”Bredbandstelefoni bas”

Prisjämförelser går att göra på många olika sätt. Här redovisas ett sätt.

Utgångsläge, innan installation av fiber

 • Telia ADSL 24 Mbit per sekund, 349 kr per månad (ger praktiskt ca 10 Mbit per sekund på grund av avståndet till telestationen)
 • Telia telefoni, fast avgift 124 kr per månad
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills nuvarande avtal upphör (2013)

I utgångsläget (utan fiberanslutning) betalar hushållet 349 + 124 + 83 = 556 kr per månad i fast avgift med tillkommande trafikavgift för telefoni.

Efter installation av fiber

 • Nätavgift 160 kronor per månad som läggs på samfällighetsavgiften i 15 år
 • Internet Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • IP-telefoni Bredband2 69 kr fast månadsavgift (som man får ringa för)
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills avtalet upphör. Avtalet går inte att bryta, vi måste fullfölja nuvarande avtal som går ut 2013
 • Ny TV-lösning ATM Basutbud 109 kronor per månad

Efter installation av fiber kostar detta 160 + 149 + 69 + 83 + 109 = 570 kr per månad i fast avgift där man kan ringa för 69kr innan det uppstår någon trafikkostnad. 2013 minskar kostnaden med 83 kronor.