Området

Sunnersta omfattar en del samfälligheter som vi gemensamt förvaltar. För detta ändamål är varje hushåll medlem i en Sunnersta samfällighetsförening vars syfte är att förvalta dessa gemensamma tillgångar. Detaljerad information om exakt vilka samfälligheter som omfattas går att läsa i föreningens stadgar.

Sammanfattat består samfälligheterna av följande:

  • TV-anläggning för distribution av TV inom området
  • Vatten och avlopp med tillhörande dagvatten inom området
  • Gemensamma grönytor

Att bo i ett område av den typ som vi har här, är egentligen en avancerad form av kollektivt boende. Visserligen äger man sin egen fastighet och har härvid mycket stor frihet att göra som man vill med fastigheten  inom ramarna för gällande lagar och bestämmelser.

Eftersom man är medlem och delägare i en samfällighetsförening har man även en rad skyldigheter att svara upp emot. De gemensamma ägodelarna kan man själv inte bestämma över och göra som man vill med. Kravet på respekt och hänsyn till de andra medlemmarna är mycket stort.

Generellt gäller att vi måste alla själva sköta vårt område. Det finns inte någon annan som gör det istället. Och vill vi nu ändå inte göra ett visst arbete själva, måste vi betala för någon entreprenad, vilket kan bli mycket dyrt. Det är därför som det är så viktigt att vi alla samarbetar.

Detta innebär t ex att vi som fastighetsägare måste underhålla gemensamma grönytor (som rabatter, gräsmattor, skogspartier mm). För vissa ändamål anlitar vi entreprenörer, t ex för snöröjning, som hjälp och komplement åt oss själva.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till området. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta