Gemensamma aktiviteter

För att hålla kostnaderna nere och stärka gemenskapskänslan anordnar styrelsen två städdagar varje år.

Städdagarna är fast planerade varje år och de ligger alltid andra helgen i maj och andra helgen i oktober.
Städdagen är företrädesvis lördagen med söndag som reservdag om vädret är alltför dåligt.

Inför städdagen tar styrelsen fram ett förslag på uppgifter som behöver utföras för att områdets kvalitet skall bibehållas. Alla medlemmar är varmt välkomna att inkomma med förslag på arbetsuppgifter som behöver utföras.

Uppgifter som utförs under städdagarna är:

  1. Enklare underhåll av tex. lekplatser och sandlådor
  2. Diverse trädgårdsarbete på våra grönområden etc.
  3. Reparationer av samfällighetens egendom
  4. Trädfällning

Till dessa städdagar beställer styrelsen ett antal containrar som man kan kasta sakerna i.

Under dessa städdagar är containrarna först och främst avsedda för samfällighetens avfall, men styrelsen kan beställa extra tömning av dessa om behovet av att kasta eget trädgårdsavfall är stort. Kontakta någon i styrelsen om innan städdagen om behovet finns.

Städdagen är ett ypperligt tillfälle att lära känna grannar under trivsamma former.  Det är din medverkan som avgör vad som skall ha effekt på våra kostnader och trivseln i området.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta