TV-anläggning

Föreningen ansvarar för distribution av TV-signaler inom området via ett kabelTV-nät. Central utrustning för detta är placerad i boden vid övre lekplatsen.

Föreningen äger och ansvarar för TV-signal till det ordinarie uttaget som finns i varje fastighet. Detta innebär att föreningens tillhörigheter i detta fall sträcker sig in i de enskilda fastigheterna. Därför är det absolut förbjudet för en fastighetsägare att göra åverkan på eller ändra antenninstallationen i fastigheten utan medgivande från styrelsen. Anslutning till vägguttagen får bara ske med godkänd utrustning.

Vidare är fastighetsägare skyldig att låta av styrelsen anlitad entreprenör vid behov få tillgång till de delar av antennätet som finns i varje fastighet, t ex kablar och förgreningsdon.

I sammanhanget är viktigt att notera att i de flesta fastigheterna finns förgreningsdon som tillhör föreningens antennsystem.

Nuvarande analoga KabelTV-lösning är under avveckling då föreningen har installerat ett fibernät för distribution av olika IP-tjänster, bland annat TV. När avtalet med nuvarande kabelTv-leverantör går ut kommer det analoga KabelTV-nätet att läggas ned.

Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till TV-anläggningen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta