TV-anläggning

Föreningen ansvarar för distribution av TV-signaler inom området via ett kabelTV-nät. Central utrustning för detta är placerad i boden vid övre lekplatsen.

Föreningen äger och ansvarar för TV-signal till det ordinarie uttaget som finns i varje fastighet. Detta innebär att föreningens tillhörigheter i detta fall sträcker sig in i de enskilda fastigheterna. Därför är det absolut förbjudet för en fastighetsägare att göra åverkan på eller ändra antenninstallationen i fastigheten utan medgivande från styrelsen. Anslutning till vägguttagen får bara ske med godkänd utrustning.

Vidare är fastighetsägare skyldig att låta av styrelsen anlitad entreprenör vid behov få tillgång till de delar av antennätet som finns i varje fastighet, t ex kablar och förgreningsdon.

I sammanhanget är viktigt att notera att i de flesta fastigheterna finns förgreningsdon som tillhör föreningens antennsystem.

Nuvarande analoga KabelTV-lösning är under avveckling då föreningen har installerat ett fibernät för distribution av olika IP-tjänster, bland annat TV. När avtalet med nuvarande kabelTv-leverantör går ut kommer det analoga KabelTV-nätet att läggas ned.

Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till TV-anläggningen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Den årliga städdagen börjar närma sig och vi har det som planerat andra veckan i oktober. I år infaller detta den 11 / 10 och vi samlas alla som vanligt uppe vid lekplatsen kl 10.00. Alla deltar efter bästa förmåga och vilja. Styrelsen kommer att gå en runda under veckan för att lista olika saker … Fortsätt läsa Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Print Friendly, PDF & Email

TV kanaler fixade

Under kvällen har de sista nya delarna installerats i TV huset och enligt uppgifter skall nu alla problem med bild och ljud på olika kanaler vara fixade. Styrelsen ber er medlemmar om ni upplever några fler problem med TV kanaler att maila till Styrelsen@sunnerstavagen.se , så kan vi åtgärda uppkomna problem.

Print Friendly, PDF & Email

TV-kanalen ”Sjuan”?

Hej, Jag har en liten undran: sedan jag skulle tro att det är 2 veckor så har bilden på Tv-kanalen ”Sjuan” fryst och sett likadan ut. Jag har avvaktat för jag har trott att den skulle komma tillbaka så småningom men nu har det gått rätt lång tid. Borde det felanmälas någonstans? Jag har inte … Fortsätt läsa TV-kanalen ”Sjuan”?

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV. I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber. Det finns … Fortsätt läsa Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation. Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08. Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till. Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen … Fortsätt läsa Protokoll extra föreningsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00 Datum: 8 oktober 2011 Plats: KARBYSKOLANS MATSAL §1 Stämmans öppnande §2 Fråga om mötets behöriga utlysande §3 Val av ordförande för stämman §4 Val av sekreterare för stämman §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet §6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet §7 Meddelande om vart … Fortsätt läsa Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta