Allmänt

Föreningens firma är Sunnerstavägens samfällighetsförening.

Föreningens adress

Sunnerstavägens samfällighetsförening
Sunnerstavägen 30
186 70 Brottby

Org nr: 716420-6828


Nedan visas en kortfattat version av nyheter relaterade till allmänt om föreningen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta