Allmänt

Föreningens firma är Sunnerstavägens samfällighetsförening.

Föreningens adress

Sunnerstavägens samfällighetsförening
Sunnerstavägen 24
186 70 Brottby

Org nr: 716420-6828

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta