Allmänt

Föreningens firma är Sunnerstavägens samfällighetsförening.

Föreningens adress

Sunnerstavägens samfällighetsförening
Sunnerstavägen 30
186 70 Brottby

Org nr: 716420-6828


Nedan visas en kortfattat version av nyheter relaterade till allmänt om föreningen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Årsmöteshandlingar 2017

Påminnelse om Årsmötet på onsdag i karbyskolans matsal.   Revisionsberättelse Inkomst-utgiftsstat 2017 Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2017

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse Städdag 10 Oktober

Styrelsen påminner att nu på lördag den 10 Oktober är som traditionen bjuder den ordinarie städdagen för hösten. (Andra lördagen i oktober) Alla som kan träffas uppe vid fd TV boden kl 10:00 där vi kommer att gå igenom de uppgifter som behöver göras. Traditionsenligt kommer vi även att grilla korv runt kl 12:30-13:00. Det … Fortsätt läsa Påminnelse Städdag 10 Oktober

Print Friendly, PDF & Email

Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Styrelsen har under dagen fått information att kommunen har långt gångna planer på att bygga en förskola i Sunnersta. Under morgondagen (tisdag) kommer två till dokument att läggas till på denna sida. Placeringen av förskolan är tänkt att hamna på åkern mitt emot nr 56 ( grå gatan) och nr 100 ( röda gatan). Ett … Fortsätt läsa Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Print Friendly, PDF & Email

Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Kallelse till föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet Tid: 19:00 Datum: 11 april 2013 Plats: KARBYSKOLANS MATSAL Årsmötets öppnande Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma. Fastställande av resultat- och balansräkning samt … Fortsätt läsa Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Print Friendly, PDF & Email

Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss! Styrelsen Enligt föreningens … Fortsätt läsa Valberedningen letar efter kandidater

Print Friendly, PDF & Email

Sunnerstavägen.se under konstruktion

Sunnersta samfällighet håller på att skapa sin egen hemsida. Hemsidan är fortfarande under kraftig och intensiv utveckling, både till utseende-, funktions- och informationsinnehåll.

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta