Områdets vägar

Vägarna i området underhålls inte av Sunnersta samfällighetsförening, det är Karby vägförening som har det ansvaret.

Alla fastighetsägare i Karby och därmed också alla fastighetsägare i Sunnersta är också medlemmar i Karby vägförening och erlägger varje år en särskilt avgift för detta.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till områdets vägar. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta