Områdets vägar

Vägarna i området underhålls inte av Sunnersta samfällighetsförening, det är Karby vägförening som har det ansvaret.

Alla fastighetsägare i Karby och därmed också alla fastighetsägare i Sunnersta är också medlemmar i Karby vägförening och erlägger varje år en särskilt avgift för detta.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta