Vattenmätare

När området byggdes i början av 90-talet sattes en central vattenmätare in och alla hushåll delade lika på vattenräkningen. Efter ett antal år uppstod synpunkter på detta förfarande då bla utomhuspooler blev introducerade på marknaden. Styrelses inledde arbete med att övertyga Roslagsvatten att husen i området skall ha individuell vattenmätning, vilket infördes efter ett antal år.

Vatten och avlopp är enligt stadgarna i området samfälld egendom från central avlämningspunkt (vattenmätarbrunnen) fram till husets vattenmätare som normalt är placerad under varje hushålls elpanna.

Karby/Brottby får dricksvattnet levererat av Roslagsvatten som tas från Åkersberga. Det finns ett ledningssystem för både vatten och avlopp nedlagt i sjösystemen. Historiskt har vattentillförseln varit utsatt för avbrott, men efter 2007 då Roslagsvatten bytte rören har problemen försvunnit.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till vattenmätarna i husen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Vattenläcka i Vallentuna

Som några kanske har uppmärksammat så har det varit en vattenläcka i Vallentuna på en av huvudledningarna. Du kan läsa mer om utvecklingen på Roslagsvattens hemsida. Rekommendationen har varit att man ska koka vattnet innan användning pga att vattenledningarna har varit tomma på vatten. Mer info här Denna rekomendation gäller inte Karby/Brottby. Vi kan använda … Fortsätt läsa Vattenläcka i Vallentuna

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta