Vattenmätare

När området byggdes i början av 90-talet sattes en central vattenmätare in och alla hushåll delade lika på vattenräkningen. Efter ett antal år uppstod synpunkter på detta förfarande då bla utomhuspooler blev introducerade på marknaden. Styrelses inledde arbete med att övertyga Roslagsvatten att husen i området skall ha individuell vattenmätning, vilket infördes efter ett antal år.

Vatten och avlopp är enligt stadgarna i området samfälld egendom från central avlämningspunkt (vattenmätarbrunnen) fram till husets vattenmätare som normalt är placerad under varje hushålls elpanna.

Karby/Brottby får dricksvattnet levererat av Roslagsvatten som tas från Åkersberga. Det finns ett ledningssystem för både vatten och avlopp nedlagt i sjösystemen. Historiskt har vattentillförseln varit utsatt för avbrott, men efter 2007 då Roslagsvatten bytte rören har problemen försvunnit.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till vattenmätarna i husen. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta