Vattenmätare

När området byggdes i början av 90-talet sattes en central vattenmätare in och alla hushåll delade lika på vattenräkningen. Efter ett antal år uppstod synpunkter på detta förfarande då bla utomhuspooler blev introducerade på marknaden. Styrelses inledde arbete med att övertyga Roslagsvatten att husen i området skall ha individuell vattenmätning, vilket infördes efter ett antal år.

Vatten och avlopp är enligt stadgarna i området samfälld egendom från central avlämningspunkt (vattenmätarbrunnen) fram till husets vattenmätare som normalt är placerad under varje hushålls elpanna.

Karby/Brottby får dricksvattnet levererat av Roslagsvatten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta