Karby och Brottbys fortsatta utbyggnad

Kommunen har bjudit in till nästa skede i planeringsprocessen för utbyggnaden av Karby och Brottby.

Detta sker Onsdagen den 8 feb kl 17-  19.

Plats: Karbyskolans Matsal

Ni kan läsa mer på kommunens hemsida  här.