Styrelsen

Varje år utses en styrelse på föreningsstämman. Styrelsen har i uppdrag av föreningens medlemmar att förvalta föreningens tillgångar under mandatperioden så att medlemmarnas intressen vad gäller ekonomi, ordning och etik tillgodoses. Enligt stadgarna skall ordinarie föreningsstämma äga rum under april månad varje år. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen 2024

valde under årsstämman den 14.5.2024

FunktionNamnOmval
Ledamot tillika ordförande*Hans Hedström2026
LedamotCarl van Duin2026
LedamotChatarina Lanneborn2026
SuppleantMartina Berg2025

*Årsstämman väljer varje år vilken av ledamöterna som skall vara ordförande i styrelsen. Vem i styrelsen  som skall vara kassör, sekreterare etc bestämmer styrelsen själva.

Kontaktar styrelsen görs på kontaktsidan

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta