Gatubelysning

Enligt anläggningsbeslut 1991-02-19 (dnr AB2:90607) äger Karby vägförening lyktstolpar och armaturer i Sunnersta medan Samfälligheten äger ingående elkabel till kopplingsplint i stolparmatur.

Karby vägförening ansvarar för driften. Samfälligheten står för elabonnemanget och får ersättning från Karby vägförening för den elförbrukning som gatubelysningen står för.

Anmälan om trasiga lampor görs till särskild utsedd person i styrelsen.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till områdets gatubelysning. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta