Återvinning

Hämtning av hushållsopor sker veckovis eller varannan vecka. Normalt hämtas hushållsavfallet mellan kl. 06 – 17, vissa fall fram till kl. 22. Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen före kl. 06, max två meter från den plats där sopbilen stannar, med hjulen och handtaget vända mot sopbilen.

Plastkärlen tillhandahålls av Ragn-Sells, men det är fastighetsägaren/abonnenten som ansvarar för rengörning av kärlet. Avfallet ska alltid paketeras, annars kan lukt uppstå i kärlet. Lägg aldrig farligt avfall i kärlet!

Extrasopor

Tillfälliga extrasopor kan lämnas i förköpta säckar. Det går också bra att lämna soporna i egna säckar mot särskild avgift. Tillfälliga extrasopor ska alltid föranmälas till Ragn-Sells.

Tidningar, förpackningar, kläder, småbatterier

Hushållens förpackningar av papper, kartong, hård- och mjukplast, småbatterier, plåt och glas lämnas vid Lindvägen, nedanför ICA brottbyhallen.

I Sunnersta finns dessutom det en container uppställd avsett för återvinning av tidningspapper. Den står placerad vid pumphuset, utmed stora vägen mitt i området.

Tidningar och trycksaker

Tidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer och liknande lämnas i behållare för tidningar. Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren. Kuvert och enstaka böcker läggs i kärlet för hushållsavfall.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas lämnas i glasinsamlingen. Sortera kapsyler, lock och korkar efter materialslag. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen. De lämnas som icke brännbart hushållsavfall. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De utgör farligt avfall och lämnas till en miljöstation eller i din box för elavfall.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, dunkar, hinkar, kassar, paket och annat av plast lägger du lösa i behållaren för plast. Sortera korkar och lock av andra materialslag för sig.

Pappersförpackningar

Presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och annat pappersmaterial plattar du till och viker ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Konservburkar, tuber, kapsyler, engångsgrillar, folieformar, värmeljus och liknande lämnar du i behålleren för metall. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stekpannor med mera lämnas som icke brännbart grovavfall.

Småbatterier

Småbatterier lämnas i behållare för småbatterier. Den sitter till vänster om infarten till pendlarparkeringen.

Kompostering av matavfall

Om du komposterar ditt matavfall kan du hjälpa till med att minska våra avfallsmängder samtidigt som du får värdefull kompostjord till din trädgård. För kompostering av matavfall krävs att du gör en anmälan till kommunen, läs mer på kommunens hemsida.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, smittförande och brandfarligt.

Exempel på farligt avfall:

 • Färgrester
 • Kemikalier
 • Termometrar
 • Bilbatterier
 • Oljor och oljefilter
 • Bekämpningsmedel
 • Lysrör, lampor, och medicinrester

Kanyler och medicin ska lämnas till apotek, småbatterier lämnas vid holkar vid miljöstationer och återvinningsstationer. Utrustning med fasta inbyggda batterier lämnas till försäljningsstället eller på återvinningscentraler enligt nedan. Det finns också möjlighet att lämna farligt avfall vid Brottby Café, Brottby torg (Fråga efter nyckeln inne på Brottby Café, container står på parkeringen framför)

Elavfall

Elavfall är alla apparater och maskiner som är beroende av ström för att fungera.

Exempel på elavfall:

 • Tvättmaskiner
 • Spisar
 • Telefoner
 • Kameror
 • Datorer
 • Lampor

Ragnsells hämtar  elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift två gånger per år. Kontakta Ragn-Sells för mer information

Grovavfall

Grovavfall är tunga eller skrymmande saker som inte är lämpliga att lägga i vanliga sopkärl.

Exempel på grovavfall:

 • trasiga möbler
 • leksaker
 • cyklar
 • barnvagnar

Tänk på att trädgårdsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar inte räknas som grovavfall.

Hämtning

Hämtning av grovavfall ingår i kommunens sopavgiften. Hämtning sker två gånger per år och då ska grovavfallet lämnas vid tomtgränsen. Kontakta Ragn-Sells för mer information om hämtning.

Varje hushåll får lämna max 1,5m² grovavfall, sorterat i rent brännbart grovavfall och  icke brännbart/blandat grovavfall.

Hushållen har möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt hos SÖRAB:s återvinningscentraler (ÅVC) i Hagby eller Löt se nedan.

Återvinningscentraler

Hagby Återvinningscentral:

Måndag-Torsdag: 06.00 – 20.00*
Fredag: 06.00 – 16.00
Lördag: 09.00 – 16.00**
Söndag: 09.00 – 16.00**

* Ej företag efter 16.00

** Ej företag på lördagar, söndagar och helgdagar

Löts återvinningscentral:

Måndag – Fredag: 06.00 – 16.00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Läs mer om återvinningscentraler på SÖRAB:s webbplats.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta