Föreningsstämma

Ordinarie stämma hålls en gång per år, enligt stadgarna skall ordinarie stämma hållas årligen under april månad. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Utöver ordinarie stämma finns extra stämma som både styrelsen och föreningens medlemmar kan kalla till. Regelverket för hur detta går till finns beskrivet i stadgarna.

Deltagande på stämma

Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att man går på stämman. Det är inte särskilt tidskrävande om man betänker att stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen verkligen behöver rådgöra med sina medlemmar vid tyngre beslut. Går man inte dit är det svårt att i efterhand klaga på det som beslutats.

Medlemmar skall kallas till stämma minst 14 dagar innan stämman enligt stadgarna. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. En mall för fullmakt finns att skriva ut nedan.

Bilagor

Fullmakt för ombud.pdf

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta