IP-Telefoni

IP-Telefonigateway anslutning alternativ 1

För IP-telefoni måste en IP-telefonigateway användas. Den omvandlar digtala signaler från stadsnätet så att det går att ansluta vanliga telefoner. Gatewayen fås/hyres/köpes av tjänsteleverantörer för IP-telefoni. Tänk därmed på kabeldragningen – en nätverkskabel måste anslutas mellan fibernoden och IP-telefoni-gatewayen. IP-telefoni-gatewayen måste även anslutas till telefonjacken i huset om man inte använder trådlös telefon där basenheten kan ställas bredvid IP-telefoni-gatewayen.

Det finns två alternativ av IP-telefonigateways, en som ansluts via Internetutgången på fibernoden och som i sin tur ansluts till routern. Detta visas i bilden ovan Det andra alternativet visas i bilden nedan, ansluts via en egen ingång på fibernoden.

IP-Telefonigateway anslutning alternativ 2

IP-telefonigatewayen har ett antal linjeutgångar för anslutning av telefoner. I bilderna ovan har detta illustrerats med att linjeutgång antingen ansluts direkt till en telefon. Och/eller ansluts IP-telefonigatewayen till husets befintliga telefonjack, vilket gör att det går att ansluta valfritt antal telefoner, bara det finns ett telefonjack.

Om IP-telefonigatewayen ansluts till husets telefonjack rekommenderas att anslutningen sker vid husets första telefonjack. Man kan även fundera på att öppna första jacket och koppla ur Telias inkommande anslutning, även om det inte är nödvändigt.

Tjänsteleverantören för IP-telefoni skall kunna redogöra exakt hur IP-telefonigatewayen ansluts, både till fibernoden och alla andra apparater. Denna sida visar endast principer för inkoppling.

Att tänka på vid val av IP-telefonileverantör

Tänk på följande vid val av IP-telefonileverantör:

  • Läs villkoren, dvs det finstilta.
  • Har leverantören avtalat med Vallnet att IP-telefoni är prioriterad i Vallnet? Detta innebär att samtalskvalitén blir högre då det samtidigt pågår mycket annan trafik i nätet. Det är logiskt att en sådan tjänst kostar lite mer och är du då beredd att betala lite extra för detta?Frågan är givetvis om detta är ett problem? Går det att leva med att samtalskvalitén inte alltid är perfekt? Om problemet uppstår blir det i alla fall mindre problem med en IP-telefonileverantör som har en prioriterad överföring i Vallnet.
  • Hur ansluts IP-telefonigatewayen till fibernoden? I vilket uttag i fibernoden?IP-telefonigatewayen

    är en låda som omvandlar ettor och nollor så att du kan koppla in en vanlig telefon.

  • Det går att koppla in fler telefoner genom att ansluta IP-telefonigatewayen mot husets befintliga telefonjack. Då är det lämpligt att ansluta telefonkabeln från  IP-telefonigatewayen till husets första telefonjack.  Tänk på placering av dessa prylar. Behövs nätverksdragning?
  • Tillgängligheten på IP-telefoni når inte upp till tillgängligheten för fast telefoni. Vid strömavbrott kommer inte telefonin att fungera eftersom minst fibernoden är utan ström.

Support

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa utan hjälp. Föreningen ger ingen användarsupport – vänd dig istället till leverantören (avtalsparten) av den tjänst som du har problem med.

Beställa IPTV

För att beställa IPTV, gå till Vallnets hemsida som länkar vidare till tjänsteleverantörer i stadsnätet.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till IP-Telefoni. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta