Grannsamverkan

Rädslan att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagens samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest.

Erfarenheter från Sverige och andra länder visar, att Grannsamverkan är en åtgärd som minskar vardagsbrotten. I områden som har haft hög inbrottsfrekvens har dessa ibland halverats, ibland nästan upphört helt, när grannsamverkan kommit igång.

Vad innebär grannsamverkan?

  •  Med hjälp av närpolisen och försäkringsbolag tar man reda på vilka problem som finns i området. En handlingsplan görs upp.
  • Tillsammans med närpolisen och andra specialister besiktigas området. De tittar på bland annat dörrar, lås, larm, belysning och ger sen tips om förbättringar. Ordentligt skydd, ordning och reda avskräcker impulstjuven.
  • Vi får information om hur man på rätt sätt förebygger och i nödfall ingriper mot brott.
  • Vi etablerar en fungerande dialog med områdets närpolis. Genom grannsamverkan byggs effektiva kontaktvägar med polisen.
  • Finns det behov under sommaren görs särskilda insatser för att förebygga vissa brottstyper.
  • Hjälp till barn, ungdomar och äldre är exempel på specialinsatser.
  • Det finns en tydlig märkning med skyltar om grannsamverkan vid bland annat vägar, infarter och på entrédörrar.
  • Grannsamverkan måste hela tiden hållas levande. God information, regelbundna uppföljningsmöten och en bra kontakt med både polis och försäkringsbolag behövs för att samverkan ska vara effektiv.

Den samlade effekten av de här punkterna är en tryggare boende- och arbetsmiljö och färre brott. Vi får en mjukare, trivsammare och mera medmänsklig miljö. Håll med om att grannsamverkan är värt att satsa på. Vi har allt att vinna och inget att förlora.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till grannsamverkan. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

 

Städdagen inställd.

Städdagen ställs in pga överhängande risk för regn och dåligt väder. Styrelsen återkommer med nytt datum.

Print Friendly, PDF & Email

Skadegörelse under Halloween

Styrelsen har hört från några medlemmar i området att de har blivit utsatta för skadegörelse i området under Halloweenhelgen. Styrelsen vill gärna få in mail från alla som drabbats så att en sammanställning av omfattningen kan göras. Bla har en fastighetsägare fått ägg kastat mot fönster och fasad. Alla som drabbats kan skicka ett mail … Fortsätt läsa Skadegörelse under Halloween

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta