KabelTv via fiber

Antennutgång på fibernod ansluts till husets befintliga antennuttag

Med KabelTV via fiber menas att fibernodens TV-utgång ansluts till husets befintliga TV-nät med befintliga TV-uttag olika rum. I fibernoden omvandlas den digitala TV-signalen överförd via fibern till både analoga och digitala utsändningar som skickas till husets befintliga TV-uttag.

För att se på digitala TV-kanaler utan box krävs att TV:n har stöd för DVB-C (vilket de flesta moderna TV-apparater gör idag). För att se på kodade digitala kanaler krävs även en CA-modul i TV:n där man placerar ett programkort (ett kort för varje TV) som man abonnerar på hos tjänsteleverantören av beställd TV-tjänst. Har inte TV:n stöd för DVB-C går det att införskaffa digitalbox (en för varje TV).

Det analoga utbudet går att se på i alla TV-apparater och då behövs ingen box.

Fördelen med KabelTv via fiber är att det inte behöver byggas något nätverk eftersom husets befintliga TV-antennkabel används samt att ingen box behövs om man har en modern TV.

Beställa kabelTv via fiber

Föreningen har under hösten 2012 driftsatt en lösning för KabelTV via fiber. Medlemmar kan fritt välja abonnemangsform och vilka kanaler man vill ha.

Beställa KabelTv via fiber görs genom att ringa AT-installations kundtjänst. Vi som förening har inget avtal utan  du som medlem kan fritt välja vilket abonnemang eller vilka kanaler du vill ha.

AT-installation har i sina kanalpaket både analoga och digitala signaler. När ni är i kontakt med dem är det lättast att fråga dem vilken utrustning ni behöver.

Kollektivt TV-avtal?

Årsstämman 2014 beslutade att det inte skulle tecknas något kontrakt om en gemensam lösning utan det var årsstämmans vilja att alla hushåll själva skulle sköta detta.

Support

Ibland uppstår problem som vi inte kan lösa själva. Föreningen ger ingen användarsupport på kabelTv via fiber, vänd dig istället till leverantören (avtalsparten) av den tjänst som du har problem med.

Ansluta husets antenn mot fibernoden

KabelTv via fiber innebär att man som fastighetsägare väljer bort den äldre kabelTV-lösningen. Respektive hushåll måste därför koppla om så att TV-signalen från fibernoden distribueras via husets befintliga TV-antennuttag. I våra krypgrunder hänger en lös antennkabel från fibernoden som installatören fixade när fibernätet byggdes 2012. Denna antennkabel måste skarvas ihop med husets antennkabel.

Utförliga instruktioner för hur man själv kopplar om till KabelTv via fiber finns att läsa på sidan Koppla om till kabelTv via fiber.

Eller så väljer man att anlita en firma som gör jobbet.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till KabelTv via fiber. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta