Koppla om till kabelTv via fiber

De gröna kablarna tillhör det gamla kabelTV-nätet. De två kryssmarkerade antennkablarna går till vardera hushåll. Det är dessa två som skall skarvas ihop med antennkabeln från respektive hushålls fibernod.
De gröna kablarna tillhör det gamla kabelTV-nätet. De två kryssmarkerade antennkablarna går till vardera hushåll. Det är dessa två som skall skarvas ihop med antennkabeln från respektive hushålls fibernod.

För att kunna nyttja kabelTV via fiber måste respektive hushåll koppla om så att TV-signalen från fibernoden distribueras via husets befintliga TV-antennuttag. I våra krypgrunder hänger en lös antennkabel från fibernoden som installatören fixade när fibernätet byggdes 2012. Denna antennkabel måste skarvas ihop med husets antennkabel.

Detta görs genom den vita antennkabeln enligt bilden till höger (som går till ditt hus) knipsas av och skarvas ihop med antennkabeln från fibernoden. Observera att detta är en krypgrund vilket innebär att skarven måste vara fuktät, annars finns det risk för att bildkvalitén blir dålig i framtiden. Likaså är det viktigt att det inte kommer in fukt i befintlig (gammal) utrustning.

Om man väljer att göra detta själv måste man vara 100% säker på vad man gör för om man bryter fel kablar kommer resterande delen av din huslänga att mista den gamla kabelTV-signalen. Om detta uppstår kommer kostnaden för att återställa funktionen att falla på den medlem som orsakat problemet.

Förberedelser

För att kunna skarva ihop kablarna behövs lite verktyg samt två F-kontakter och ett skarvdon.

Verktyg:

 • Vass kniv att skala kabel med
 • Avbitare att knipsa och skala med
 • Tång att vrida F-kontakt med (om det går tungt)

Material:

 • En st F-kontakt, 6,5 mm. Artnr 39717 på Kjell & Co. 6,5mm är den kabel som kommer från fibernoden.
 • En st F-kontakt, 7 mm. Artnr 39714 på Kjell & Co. 7mm är den kabel som går in i huset.
 • En st dubbelhona. Artnr 30415 på Kjell & Co

Närmaste Kjell & Co finns i Täby Centrum. Det funkar givetvis på Clas Ohlsson eller annan välsorterad elektronikaffär.

 Gör så här

 1. Kapa kabeln som går in i huset på lämpligt ställe. Anpassa därefter kabellängden på de två kablar som skall skarvas ihop. Lämna gärna lite slack eftersom kablarna kan behövas kapas fler gånger om du misslyckas med skarven.

  Kabeln som kommer från taket går in i huset. Här är den avkapad, klar att skarvas ihop med kabeln från fibernoden, den som kommer från vänster.
  Kabeln som kommer går upp i taket går till husets TV-uttag. Här är den kabeln kapad och klar att skarvas ihop med kabeln som kommer från fibernoden, den som kommer från vänster.
 2. Därefter skall kabelns isolering tas bort, ca 2 cm på kablarna som skall skarvas ihop. Använd en vass kniv och var försiktig så att du inte skadar skärmen.

  isolering borttagen på kabelände.
  isolering borttagen på kabelände.
 3. Vik därefter skärmen bakåt utmed kabeln. Var försiktig så den inte går av. Gör samma sak med metall folien. Den kan gå sönder, men det gör inte så mycket.

  Här är skärmen vikt utmed kabeln.
  Här är skärmen vikt utmed kabeln.
 4. Använd en avbitare och frilägg den mittersta ledaren. Skala ca 5 mm ovanför skärmen.

  Här är den mittersta ledaren frilagd.
  Här är den mittersta ledaren frilagd.
 5. Gänga därefter på F-kontakten över skärmen på kabeln. Den mittersta ledaren skall inte ha kontakt med metallen på själva kontakten. Smeta gärna på lite silikonfett i F-kontaktens gänga (den som gängas över skärmen) för att slippa framtida korrosion som kan skapa glappkontakt och sämre bild.
  Använd rätt F-kontakt till rätt kabel. 6,5 mm-kontakten används för kabeln som kommer från fibernoden. 7 mm-kontakten används till kabeln som går upp i huset.

  F-kontakt pågängad
  F-kontakt pågängad. Den mittre ledare sticker ut. Överbliven skärm kapas bort med avbitare..
 6. Efter att ha monterat F-kontakt på både kabeländarna skall kablarna skarvas ihop med dubbelhonan. Allt skruvas ihop. Smeta gärna på lite silikonfett i gängorna för att slippa framtida korrosion som kan skapa glappkontakt och därmed sämre bild.

  Färdig skarv.
  Färdig skarv.

Om bilden på TV-apparaterna blir dålig kan du prova med att dra en tillfällig antennkabel direkt från fibernoden till TV:n. Anslutningen på fibernoden är en F-kontakt, anslutningen på TV:n är en vanlig TV-antennkontakt. Har du bra bild när antennkabeln går direkt till fibernoden ligger problemet i kablaget som går i huset.

Nedan visas en film från Youtube om hur man monterar en F-kontakt.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta