Grönytor

Styrelsen har utarbetat ett principdokument som säger att alla grönytor som samfälligheten ansvarar för skall vara välskötta och famkomliga, detta yttrar sig främst i att grönytorna mellan fastigheterna som inte går att maskinklippas, hålls efter årligen, där sly klipps bort och buskar hålls efter så att ytan inte växer igen.

Föreningens grönytor omfattar:

  • Lekplatser.
  • Grönytorna mellan husen
  • Gräsplanen nere vid pumphuset
  • Övrig mark i anslutning till tillfartsvägarna och garageområdena (gräsytor, rabatter, planteringar, skogsområden etc.) som inte är privat tomtmark.

Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till grönytor. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan. Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Fortsätt läsa Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Print Friendly, PDF & Email

Möte med kommunen om permanent förskola

Kommunen och dess tjänstemän skickade i somras ut ett första förslag om placering av förskolebaracker vid Sunneretavägen. Ett samrådsmöte/informationsmöte hölls också under hösten. Nu har kommunens tjänstemän arbetat om förslaget och har satt ut en dag för information och de har annonserat om detta i lokaltidningen. Informationsmöte kommer att hållas Onsdag den 10 februari kl … Fortsätt läsa Möte med kommunen om permanent förskola

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse Städdag 10 Oktober

Styrelsen påminner att nu på lördag den 10 Oktober är som traditionen bjuder den ordinarie städdagen för hösten. (Andra lördagen i oktober) Alla som kan träffas uppe vid fd TV boden kl 10:00 där vi kommer att gå igenom de uppgifter som behöver göras. Traditionsenligt kommer vi även att grilla korv runt kl 12:30-13:00. Det … Fortsätt läsa Påminnelse Städdag 10 Oktober

Print Friendly, PDF & Email

Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Styrelsen har under dagen fått information att kommunen har långt gångna planer på att bygga en förskola i Sunnersta. Under morgondagen (tisdag) kommer två till dokument att läggas till på denna sida. Placeringen av förskolan är tänkt att hamna på åkern mitt emot nr 56 ( grå gatan) och nr 100 ( röda gatan). Ett … Fortsätt läsa Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Print Friendly, PDF & Email

Hjälp med vattning av blomkrukor i området

Nu när det äntligen ser ut som att vädret har vänt till det varmare och soligare skulle styrelsen behöva ha hjälp med vattning av alla blomkrukor i området. Detta skulle behöva ske torsdag kväll eller fredag kväll. Vi hoppas att någon i området har tid med detta  denna vecka annars riskerar blommor och växter att … Fortsätt läsa Hjälp med vattning av blomkrukor i området

Print Friendly, PDF & Email

Leverans av fotbollsmålen har kommit

just nu har 4 kolli kommit till oss och ligger vid vändplanen vid gungorna. jag har som plan att börja montera dessa ikväll vid 19:30. om någon annan har möjlighet att hjälpa till så går det fortare och ni är välkomna.   // styrelsen via Fredrik

Print Friendly, PDF & Email

Vårens städdag 9 maj

Vårens städdag kommer att hållas som vanligt den andra lördagen i maj. Alla som kan är välkomna upp till vändplanen vid tv huset där vi startar vid kl 10.00 med de uppgifter som behöver göras. Vi kommer även i år att hålla igång grillen och grilla korv till lunch framåt 12:30 tiden. Som det ser … Fortsätt läsa Vårens städdag 9 maj

Print Friendly, PDF & Email

Containrar uppställda och nytt datum för städdagen

Containrar är uppställda i området för städdagen som ställts in pga dåligt väder. Alla i området kan kasta sitt brännbara trädgårdsavfall i dessa containrar. Dessa töms under veckan och styrelsen hoppas på att vädret blir torrare tills nästa helg då vi planerar städdagen till lördagen, med start kl 10.00 som vanligt.

Print Friendly, PDF & Email

Städdagen inställd.

Städdagen ställs in pga överhängande risk för regn och dåligt väder. Styrelsen återkommer med nytt datum.

Print Friendly, PDF & Email

Städdag 10 maj

Samfälligheten har som tradition att anordna städdag andra lördagen i maj. I år infaller detta den 10 maj. Vi samlad uppe vid övre lekplatsen vid TV Boden kl 10.00, där vi går igenom uppgifter. Styrelsen anordnar sedan korvgrillning vid lunch. Om det blir dåligt väder meddelar styrelsen via hemsidan om annan alternativ dag. alla är … Fortsätt läsa Städdag 10 maj

Print Friendly, PDF & Email

Påminnelse Städdag 12 okt

Styrelsen vill påminna om höstens städdag som alltid infaller andra lördagen i oktober varje år. Alla är varmt välkomna upp till den övre lekplatsen vid TV-boden för samling och arbetsfördelning. Vi startar vid kl 10.00.   Korvgrillning sker som vanligt vid 12.30 tiden.   Varmt välkomna   Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Städdag lördag 13 oktober

Nu är det dax igen för samfällighetens höststäddag. Som vanligt samlas vi alla uppe vid övre lekplatsen kl 10.00 för att gå igenom det som behöver göras. Styrelsen kommer att gå runt denna vecka och skapa en lista över saker som behöver göras. Om ni har något som ni vill/tycker behöver göras så tar styrelsen … Fortsätt läsa Städdag lördag 13 oktober

Print Friendly, PDF & Email

Vårens planering klar

Nu under påskveckan har föreningen planterat alla vägkrukor med panseér och även ställt ut två större krukor i området. Tyvärr blev inte vädret det bästa men blommorna kommer att klara kylan bra. Styrelsen skulle även vilja gå ut med en uppmaning om det är någon som har en halvpall i plast som någon medlem kan … Fortsätt läsa Vårens planering klar

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta