Internet

Anslutning av Internet mha router med Wifi och fasta utgångar

Internet ansluts enligt bilden ovan. Att använda en router rekommenderas starkt, inte minst för säkerheten och möjligheten att ansluta fler datorer/utrustningar samtidigt.

Fibernoden har en länkhastighet på 1000 Mbit/s, dvs gigabit. Just nu går det inte att komma upp i överföringshastigheter över 100 Mbit/s eftersom utrustning i områdes teknikskåp inte klarar högre hastigheter än just 100 Mbit/s i områdesnätet. Detta även om ansluten utrustning anger att länkhastigheten är 1000 Mbit/s mot fibernoden. I framtiden, när behovet av bandbredd ökar är fibernoden i våra hushåll redan förberedd för gigabit, dock måste nätutrustningen i teknikskåpet bytas.

Observera även att abonnemanget bestämmer maximal överföringshastighet. Överföringshastighet är inte samma som länkhastigheten. Länkhastigheten kan vara betydligt större än den maximala överföringshastigheten. Överföringshastighet är den hastighet som du beställer ditt abonnemang med.

Tjänsteleverantören för Internet skall kunna redogöra exakt hur utrustning skall anslutas till fibernoden för att få Internet. Denna sida visar endast principer för inkoppling.

Att tänka på vid val av Internet-leverantör

Det finns ett flertal leverantörer av Internet-tjänsten att beställa och här kommer några saker att tänka på:

  • Läs villkoren, dvs det finstilta.
  • Vilka tider har supporten öppet? Endast kontorstid eller har de även öppet kvällar och helger?
  • Hur kontaktas supporten? Telefon faller sig naturligt, men finns det andra sätt också? Chatt, e-post etc?
  • Vad ingår i supporten? Dras gränsen vid att fibernoden fungerar eller bedriver man även användarsupport på datorutrustning? Det är inte självklart att leverantören ger användarsupport på datorutrustning, det som är inkopplat efter fibernoden är inte tjänsteleverantörens ansvar.

Vad är skillnaden mellan 100/100 och 100/10?

100/100 betyder att förbindelsen har maximalt både 100 Mbit/s nedladdning och 100 Mbit/s uppladdning. 100/10 betyder att nedladdningen är begränsad till max 100 Mbit/s medan uppladdning är begränsad till max 10 Mbits/s. Med nedladdning menas att IP-paket tas emot av din dator medan uppladdning betyder att IP-paket skickas från din dator.

Om du inte har behov av att överföra (ladda upp) stora filer snabbt mot Internet eller om  du inte har någon form av server hemma har du inget behov av en lika stor uppladdningshastighet som nedladdningshastighet. En vanlig användare som använder förbindelsen för normal surfning kommer inte använda mer uppladdning än cirka 1/10 av maximal nedladdning – detta beror på hur TCP/IP-protokollet är konstruerat. Med andra ord, är du en normal användare väljer du 100/10. En mer avancerad användare som har behov av stor uppladdningshastighet väljer 100/100.

Samma resonemang går att överföra på valet mellan 10/10 Mbit/s och 10/1 Mbit/s.

Att välja mellan 10/1 och 100/10 är upp till var och en, det senare går snabbare än det första.

Support

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa utan hjälp. Föreningen ger ingen användarsupport – vänd dig istället till leverantören (avtalsparten) av den tjänst som du har problem med.

Beställa Internet

För att beställa Internet, gå till GlobalConnects hemsida som länkar vidare till tjänsteleverantörer i stadsnätet. Hos leverantörerna kallas Internet-tjänsten ofta för bredband.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta