Stämmoprotokoll

Här finns föreningens samlade stämmoprotokoll från årsmöten och extra stämmor.

För att läsa behövs programmet Acrobat Reader. Det är gratis och finns att ladda ned på http://www.adobe.se

2012-04-28

Årsmötesprotokoll 2012.pdf

2011-10-08

Protokoll extra föreningsstämma 2011-10-08.pdf

2011-04-28

Årsmötesprotokoll 2011.pdf
Styrelsens  förvaltningsberättelse.pdf
Resultat och balansräkning för 2010 samt budget för 2011.pdf
Valberedningens förslag till styrelse 2011.pdf


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till årsredovisningar. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta