Fiber

Fibernodens LAN-anslutningar via RJ45, port 1-8

Under våren 2012 har ett fibernät (områdesnät) installerats i området. Via denna fiber är samtliga hushåll i området anslutna med fiber mot Vallentuna stadsnät, Vallnet som erbjuder olika IP-tjänster:

  • Internet
  • Telefoni
  • TV

På Vallnets hemsida går det att se vilka tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet. Observera dock att vissa leverantörer, framför allt för TV, beställs via en distributör. Det vill säga, de finns inte själva representerade i nätet, utan beställs via en annan tjänsteleverantör.

Ägarförhållanden

Vallnet ägs av Elverket. Vallnet äger och ansvarar för fibern fram till teknikskåpet. Områdesnätet ägs av föreningen. Själva Teknikskåpet där den centrala utrustningen sitter tillhör områdesnätet, dock inte all utrustning som sitter inuti skåpet. Viss utrustning i teknikskåpet ägs av Teknikbyrån som är föreningens avtalspart för leverans av de IP-tjänster som Vallnet bär.

Fibernod

Varje hushåll är utrustad med en fibernod som syns på bilden ovan. Till denna ansluts nätverkskabel för att utnyttja olika IP-tjänsterna. Läs mer om IP-tjänsterna genom att klicka i menyn till höger under rubriken fiber.


Nedan visas alla nyheter relaterade till fibern

TV via fiber – information om leverantörer

Imorgon kommer som meddelat tidigare vårt abonnemang med Canal Digital och den gemensamma TV lösningen att gå ut. De flesta kanaler kommer att stängas av. Styrelsen kommer inte att ”släcka” något fysiskt imorgon och det kan vara så att de marksända kanalerna kan fungera ett tag till. Detta vet styrelsen inget om. Men för er som … Fortsätt läsa TV via fiber – information om leverantörer

Print Friendly, PDF & Email

Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Den årliga städdagen börjar närma sig och vi har det som planerat andra veckan i oktober. I år infaller detta den 11 / 10 och vi samlas alla som vanligt uppe vid lekplatsen kl 10.00. Alla deltar efter bästa förmåga och vilja. Styrelsen kommer att gå en runda under veckan för att lista olika saker … Fortsätt läsa Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Print Friendly, PDF & Email

Info om kabelTv via fiber uppdaterat

Sidorna som beskriver KabelTv via fiber är uppdaterade: För att beställa KabelTv via fiber hos Ownit skall man ringa deras kundtjänst. Sidan som beskriver hur man praktiskt ansluter husets TV-nät till fiberhubben är kompletterad med en mer utförlig beskrivning.

Print Friendly, PDF & Email

KabelTV via fiber är nu igång!

Styrelsen har under hösten fortsatt med uppgiften att ordna så att det går att förmedla kabelTv via fiber. Nu i veckan blev steg ett av tre klart vilket öppnar upp för fler möjligheter för dig som bor i området att titta på TV. Steg ett Under förra veckan fick föreningen tillbaka avtalet från ATM och … Fortsätt läsa KabelTV via fiber är nu igång!

Print Friendly, PDF & Email

Snart går det att beställa kabelTV via fiber

Samfälligheten har tecknat ett avtal med Ownit (fd ATM) som ägs av Telenor. Avtalet möjliggör att respektive medlem själv kan få tillgång till Ownit:s utbud genom att beställa något av deras paket. Avtalet kostar föreningen 25 000 kronor i anslutningsavgift vilket betyder att Ownit installerar sin TV-utrustning i det teknikskåp som finns vid lekplatsen vid övre vändplanen. … Fortsätt läsa Snart går det att beställa kabelTV via fiber

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV. I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber. Det finns … Fortsätt läsa Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Anslutningen till stadsnätet aktiverades idag

Idag på eftermiddagen aktiverades anslutningen mot stadsnätet. Detta betyder att de som i förväg har skickat in beställning av IP-tjänster kan nu börja att använda nätet om tjänsteleverantören har aktiverat beställd tjänst. Teknikbyrån har skickat ut instruktioner för inkoppling. Ett års projektering är slut och nu kan vi börja använda nätet.

Print Friendly, PDF & Email

Användarinformation om IP-tjänster och dess inkoppling

Inom kort är det möjligt att beställa IP-tjänster via fibern. Därför finns det nu nya sidor som beskriver fibernoden och de tjänster som går att beställa. Läs mer om detta här: Fibernoden Internet IP-telefoni IPTV KabelTV via fiber Sidorna finns att hitta under området i huvudmenyn.

Print Friendly, PDF & Email

Slutbesiktning genomförd med godkänt resultat

Då är slutbesiktningen genomförd med godkänt resultat. Tre kvarvarande avvikelser finns som kommer åtgärdas: Jord skall läggas på grävning i anslutning till lekplatsen mitt i området Asfaltering är inte genomförd vid grävningen utanför nr 154 Jord skall läggas på grävning från anslutning till Karby Skola till områdesnoden. Ingen av dem är hindrande då leveransen är … Fortsätt läsa Slutbesiktning genomförd med godkänt resultat

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Slutbesiktning sker den 22:a maj

På grund av att det har dragit ut på tiden att installera fibernoder i hushåll som inte varit hemma så kommer slutbesiktning att ske den 22:a maj. Om föreningen godkänner leveransen kommer vi få en slutfaktura. När den är betald kan vi enligt kontraktet, börja beställa fibertjänster via fibern. Läs mer om vilka tjänster som … Fortsätt läsa Slutbesiktning sker den 22:a maj

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Placering av fibernod

Efter mötet med Teknikbyrån har vi kommit överens om en lösning gällande placeringen av fibernoden i våra hushåll. Av tekniska skäl kommer Teknikbyrån att montera fibernoderna i förrådet under trappan vid lufttrumman (tvåvåningshusen) samt i garderoben där elcentralen sitter (suterränghusen). Teknikbyrån kommer att borra hål i grunden i samband med montering. Teknikbyrån kommer även täta … Fortsätt läsa Placering av fibernod

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Så här ser fiberkabeln ut

Så här ser fiberkabeln ut. Det är den kabel som Teknikbyrån använder mellan distributionsplåtskåpen i området. Den rymmer hela 96 fiber förpackade i 8 gula knippen. Om man skalar ett gult knippe som rymmer 12 fiber var så ser knippet ut som på bilden till höger. Varje fiber är färgmarkerad. Om man dissekerar knippet ännu … Fortsätt läsa Så här ser fiberkabeln ut

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Tjälen kvar i marken

Teknikbyrån var i området igår och konstaterade att kung Bore håller ett fast grepp i marken. Tjälen har inte släppt och eftersom kabelTV-rören är vattenfyllda måste de vänta tills marken har tinat. Hur lång tid det tar är svårt att säga, ett par dagar till en vecka?

Print Friendly, PDF & Email

Ny fibernod

Teknikbyrån har just meddelat att de kommer att installera en nyare fibernod i våra hushåll. Den nya fibernoden klarar länkhastigheter upp till en gigabit per sekund  Den gamla fibernoden hade endast stöd för upp till 100 megabit per sekund. Nätutrustningen i teknikskåpet har dock inte stöd för gigabit mot områdesnätet. Detta betyder i praktiken att … Fortsätt läsa Ny fibernod

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

I ett antal veckor framöver kommer Teknikbyrån att röra sig i området. De kommer även att begära tillträde till våra hus. Det är tyvärr upplagt för att andra obehöriga personer tar tillfället i akt och stjäl saker utomhus eller tom inomhus. Logga in och läs mer om hur du skall undvika detta

Print Friendly, PDF & Email

Fiberinstallation – borra själv till krypgrund?

Har fått en fråga om vilken diameter man skall använda för att borra till krypgrund om fibernoden skall placeras på annat ställe in vid första TV-uttaget. Hålet skall rymma fiberkabeln och en koaxialkabel. Lämplig diameter är 16 – 20 mm, då teknikbyrån kan använda ett VP-rör för att skydda själva kabelgenomföringen. Fibernoden skall anslutas till … Fortsätt läsa Fiberinstallation – borra själv till krypgrund?

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Tidplan fiberinstallation

Nu har vi fått en tidplan från Teknikbyrån för byggandet av fibernätet. För fler detaljer läs om avtalet (Inlägget är endast tillgängligt för medlemmar och kräver därför att du loggar in).  Läs även populärbeskrivningen om vad avtalet innebär praktiskt för dig som husägare. Områdesnätet Områdesnätet består av ett fibernät i området som distribuerar IP-tjänster till … Fortsätt läsa Tidplan fiberinstallation

Print Friendly, PDF & Email

Status bredbandsinstallation

Teknikbyrån hade en plan att börja bygga områdesnätet i början av mars. Som det ser ut nu, men denna väderlek, kommer starten med all sannolikhet att senareläggas. När kanalisationstestet genomfördes konstaterade Teknikbyrån att områdets befintliga kabelTVslangar, som fibern skall dras i, är vattenfyllda vilket gör att de måste vänta med dra fibern tills tjälen släpper … Fortsätt läsa Status bredbandsinstallation

Print Friendly, PDF & Email

Avtalet med Teknikbyrån

Läs om fiberavtalet med Teknikbyrån och vad det innebär. Avtalet om

Print Friendly, PDF & Email

Medlemmar måste logga in för att kunna läsa denna post

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

Print Friendly, PDF & Email

Kanalisationstest utfört!

Styrelsen har beställt ett kanalisationstest av Teknikbyrån som har genomförts i området idag. Syftet är att få en uppfattning om hur enkelt eller svårt det är att dra den kommande fiberkabeln i samma slangar som kablarna för KabelTv:n är dragna i. Resultatet av provet utgör ett beslutsunderlag inför beslutet att skriva under fiberavtalet med Teknikbyrån. … Fortsätt läsa Kanalisationstest utfört!

Print Friendly, PDF & Email

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation. Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08. Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till. Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen … Fortsätt läsa Protokoll extra föreningsstämma

Print Friendly, PDF & Email

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån. Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad. Bilagor investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Print Friendly, PDF & Email

Fiber till Sunnersta?

  Styrelsen presenterade på senaste årsmötet ett förslag om att uppgradera central-TV-anläggningen. Den låga kvalitén på TV-signalerna har under många år varit ett ständigt återkommande diskussionsämne, vilket inte har minskat i och med att skärmstorleken på nya TV-apparater har ökat vilket ställer större krav på bra signalkvalité för att kunna leverera en bra bild. Förslaget … Fortsätt läsa Fiber till Sunnersta?

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta