Fiber

Fibernodens LAN-anslutningar via RJ45, port 1-8

Under våren 2012 har ett fibernät (områdesnät) installerats i området. Via denna fiber är samtliga hushåll i området anslutna med fiber mot Vallentuna stadsnät, Vallnet som erbjuder olika IP-tjänster:

  • Internet
  • Telefoni
  • TV

På Vallnets hemsida går det att se vilka tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet. Observera dock att vissa leverantörer, framför allt för TV, beställs via en distributör. Det vill säga, de finns inte själva representerade i nätet, utan beställs via en annan tjänsteleverantör.

Ägarförhållanden

Vallnet ägs av Elverket. Vallnet äger och ansvarar för fibern fram till teknikskåpet. Områdesnätet ägs av föreningen. Själva Teknikskåpet där den centrala utrustningen sitter tillhör områdesnätet, dock inte all utrustning som sitter inuti skåpet. Viss utrustning i teknikskåpet ägs av Teknikbyrån som är föreningens avtalspart för leverans av de IP-tjänster som Vallnet bär.

Fibernod

Varje hushåll är utrustad med en fibernod som syns på bilden ovan. Till denna ansluts nätverkskabel för att utnyttja olika IP-tjänsterna. Läs mer om IP-tjänsterna genom att klicka i menyn till höger under rubriken fiber.


Nedan visas alla nyheter relaterade till fibern

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta