Snöröjning

Samfälligheten ansvarar inte för snöröjningen utan det är Karby Vägförening som har ansvaret för vinterunderhåll av våra vägar.

Det som gäller för snöröjningen i området är att varje fastighetsägare ansvarar för att röja snön inom egen fastighet. Respektive fastighetsägare måste tillse att snö från egen fastighet inte ligger på vägen då det inte åligger väghållarens uppgift att ta om hand om denna snö.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta