Medlemsavgifter

Varje medlem i föreningen skall betala medlemsavgift. Avgiften fastställs på föreningens stämma och är för år 2024 fastställd till 3500kr kronor per fastighet/medlem.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta