Medlemsavgifter

Varje medlem i föreningen skall betala medlemsavgift. Avgiften fastställs på föreningens stämma och är från år 2012 fastställd till 4 500kr kronor per fastighet/medlem.

Debitering sker tre gånger per år uppdelat på 1 500 kr per gång.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till medlemsavgifter. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta