Kategoriarkiv: Fiber

TV via fiber – information om leverantörer

Imorgon kommer som meddelat tidigare vårt abonnemang med Canal Digital och den gemensamma TV lösningen att gå ut.
De flesta kanaler kommer att stängas av.
Styrelsen kommer inte att ”släcka” något fysiskt imorgon och det kan vara så att de marksända kanalerna kan fungera ett tag till.
Detta vet styrelsen inget om.

Men för er som vill koppla på den nya lösningen via fibernoden så är det bara att läsa följande för att koppla om befintligt coxialnät:

https://sunnerstavagen.se/omradet/fiber/kabeltv-via-fiber/

Sedan måste ni teckna ett eget avtal med leverantören i vallnet. De leverantörer som finns hittar ni på följande sida:

http://www.elverket.se/aktorer-i-vallentunas-stadsnat/

BildAT (står benämnda som AT-Installation) är den enda leverantören som erbjuder TV via Coxialkabel och de samarbetar även med Sappa.

BildAT har en hemsida som ni når på nedan adress:

http://www.bildat.se/

Följande kontaktuppgifter fick jag i ett mail från deras representant:

Lars Sandberg
lars.sandgren@atinstallation.se
021-350990

Telefonnummer kontorstid till oss är 021-350990 och felanmälan 8-22 alla dagar för befintliga kunder har vi på 020-668500.
Vi behöver också teckna avtal med de som önskar koppla in sig på våra TV-signaler via fibern innan någon får kopplas in i fiberskåpet.

BildAT har ett kanalutbud som sänds analogt vilket gör att man inte behöver en digitalbox i varje rum om man inte själv väljer det.
De sänder även sina kanaler digitalt om ni hellre vill ha det men då måste ni ha digitalbox och CA-moduler för kort.

Alla frågor om detta hänvisar vi till tjänsteleverantören som ni väljer.

 

 

 

Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Den årliga städdagen börjar närma sig och vi har det som planerat andra veckan i oktober.

I år infaller detta den 11 / 10 och vi samlas alla som vanligt uppe vid lekplatsen kl 10.00.

Alla deltar efter bästa förmåga och vilja.

Styrelsen kommer att gå en runda under veckan för att lista olika saker som vi ser, har ni något som ni uppmärksammat så är det bara att maila till styrelsen@sunnerstavagen.se så lägger vi till dessa punkter.

Styrelsen har beställt containrar som kommer att ställas upp på vändplanerna, vi vill dock uppmana alla att först och främst kasta allt som vi tar oss för under lördagen. Containrarna kommer sedan att tömmas och komma tillbaka under måndag/tisdag då de kommer stå till helgen för att alla ska kunna kasta sitt eget trädgårdsavfall i det.

En uppmaning till alla är att det endast är trädgårdsavfall som kan kastas i containrarna, om det blandas blir det dyrt.

Styrelsen ser över möjligheten att anordna med ett släp för transport av andra fraktioner. Om ni har mycket och behov av detta kontakta styrelsen så ser vi över hur vi eventuellt kan lösa detta.

Angående TV bodens nedstängning så kommer detta att ske den 15 oktober. Detta är sista dagen som vi kommer att ha avtal och efter det måste varje fastighetsägare se över sig egen lösning.
Den lösning som installerades tillsammans med fibernoden kräver en omkoppling i grunden. Ni som har planerat för denna lösning behöver göra vissa steg. Detta kan ni läsa mer om i en utförlig guide på hemsidan under fliken Område // Fiber // Tv via fibernod.

 

 

KabelTV via fiber är nu igång!

Styrelsen har under hösten fortsatt med uppgiften att ordna så att det går att förmedla kabelTv via fiber. Nu i veckan blev steg ett av tre klart vilket öppnar upp för fler möjligheter för dig som bor i området att titta på TV.

Steg ett

Under förra veckan fick föreningen tillbaka avtalet från ATM och ATM har även installerat sin utrustning i det nya klimatskåpet uppe vid TV-boden. Detta innebär att det nu går att beställa TV via ATM.

Steg två

Varje hushåll måste koppla om så att TV-signalen från fibernoden distribueras via husets befintliga antennkabel. I våra krypgrunder hänger en lös antennkabel som kommer från fibernoden, denna antennkabel måste skarvas ihop med husets antennkabel. Därmed förloras möjligheten att titta på TV via den äldre kabelTV-lösningen.

Att koppla in fibernoden kan man göra själv eller så beställer man en firma som utför jobbet. Om man väljer att göra detta själva måste man vara 100% säker på vad man gör för om man bryter fel kablar kommer resterande delen av huslängan att mista den gamla kabelTV-signalen.

Eller så anlitar man en firma. Det finns redan några medlemmar som har använt sig av firman Vi monterar och det har varit lyckat. De är vidtalade och vet vad som skall och inte skall göras. De är även rekommenderade av Teknikbyrån som gjorde hela installationen av fibernätverket. Har man dessutom Teknikbyrån som Internetleverantör får man 10% rabatt (står i pappren som Teknikbyrån skickade ut vid driftsättning av fibernätet).  De är dock fullbokade fyra veckor fram i tiden vilket innebär att de är först tillgängliga från mitten på januari nästa år. Kostnaden för detta faller på varje enskilt hushåll, Vi monterar uppskattar kostnaden till 1000 – 1500 kr per hushåll.

Utförliga instruktioner för omkoppling finns att läsa på sidan om kabelTv via fiber

Steg 3

Sista steget är att beställa kanalpaket via ATM (ownit). Vi som förening finns nu upplagda som kund hos ATM/Ownit och du kan som medlem fritt välja  TV-abonnemang eller vilka kanaler du vill ha.

Föreningen kommer i detta skede inte teckna något kollektivavtal, då vi idag har ett befintligt TV-avtal som löper ut om ett par månader framåt i tiden. Ett beslut om kollektiv anslutning kommer i så fall att behandlas på kommande årsstämma, om behovet finns.

ATM (Ownit) har sitt kanalpaket med utbud av analoga signaler och/eller digitala signaler. Vårt nät klarar av båda typerna. Vid digitala signaler behöver varje enskild TV antingen en digitalbox eller en CA-modul. När ni är i kontakt med ATM är det lättast att fråga dem vilken utrustning ni behöver. ATM har en rekommendation på sin hemsida som ni finner här.

Snart går det att beställa kabelTV via fiber

Antennutgång på fibernod ansluts till husets befintliga antennuttag.

Samfälligheten har tecknat ett avtal med Ownit (fd ATM) som ägs av Telenor. Avtalet möjliggör att respektive medlem själv kan få tillgång till Ownit:s utbud genom att beställa något av deras paket. Avtalet kostar föreningen 25 000 kronor i anslutningsavgift vilket betyder att Ownit installerar sin TV-utrustning i det teknikskåp som finns vid lekplatsen vid övre vändplanen. För föreningen tillkommer det inga mer kostnader utöver dessa 25 000 kr.

Föreningen har sedan rätt enligt avtalet, i ett senare skede att göra en kollektivanslutning av alla hushåll. Detta kommer inte vara aktuellt innan det gamla TV-avtalet löper ut. Dessutom krävs ett beslut på en föreningsstämma.

Läget just nu är att styrelsen väntar på ett exemplar av det påskrivna avtalet. Efter det kommer en projektplan tas fram tillsammans med Ownit. Ledtiden för projektgenomförandet är enligt Ownit 2 till 3 veckor.

Styrelsen kommer fortlöpande återkomma med mer information.

 Vad innebär detta?

Som medlem kan man efter att Ownit har driftsatt sin utrustning abonnera på TV via kabelTV via fiber  vilket innebär att TV-apparater kan anslutas till husets befintliga TV-uttag. Därmed behöver ingen kabeldragning utföras i hushållet.

Varje hushåll som vill använda denna TV-lösning måste teckna ett eget avtal med Ownit eftersom det inte finns något beslut om att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll (TV-utbud). Vidare är det viktigt att dessa enskilda avtal går att säga upp utan extra kostnader om det blir aktuellt för föreningen att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll.

TV-utbud

Ownit erbjuder ett basutbud. Utöver detta finns extrakanaler, PaxTV, där man kan välja till extra kanaler. PaxTV kräver programkort, ett för varje TV i hushållet. För basutbudet behövs varken programkort eller TV-box. Programkort är ett ”kreditkort” som man stoppar i en sk CA-modul som i sin tur går att stoppa in i moderna TV-apparater. Då behövs ingen TV-box. Om TV:n inte stödjer detta kan man köpa en TV-box där man sätter programkortet i (en box per TV). Se bilden ovan.

Gå in på http://ownit.se/privat/kabel-tv.aspx för att se utbudet.

Installation i respektive hushåll

KabelTv via fiber innebär att man ansluter husets befintliga TV-antennuttag till fibernodens TV-utgång. När Teknikbyrån installerade fibernoderna passade de på att förbereda detta genom att det nu finns en antennkabel ansluten till fibernoden. Änden på denna kabel hänger idag fritt i våra respektive krypgrunder och den skall anslutas till antennkabeln som går till första TV-jacket i respektive hushåll. Denna omkoppling kommer respektive hushåll själv ansvara för.

En utförlig beskrivning hur man gör omkopplingen i krypgrunden kommer att läggas upp på här hemsidan när det blir aktuellt.

Denna lösning betyder att kvalitén på signalerna kommer bli betydligt bättre jämfört med idag. Detta eftersom varje fibernod skickar TV-signalerna ut i husets TV-nät. Huset kommer därmed inte längre vara ansluten mot områdets kabelTV-nät som har dålig signalkvalité.

Om du ändå upplever att du har dålig TV-bild efter bytet till fibernodens TV-uttag så är det med största sannolikhet problem med husets TV-nät. Föreningens ansvar slutar vid fibernoden, vilket betyder att det är respektive husägare som själv ansvarar för husets TV-nät.

Planera ditt trådlösa nätverk

Mängden trådlösa nätverk kan störa varandra om de överlappar varandra frekvensmässigt

I Sunnersta finns det 78 parhus på ett rätt koncentrerat område. Mängden trådlösa nätverk är rätt många och risken för att de skall störa varandra är uppenbar. I bilden ovan visas resultatet från en enkel mätning där nio trådlösa nätverk syns samtidigt. Än värre är att fyra stycken delar samma kanal – kanal nr 11. Dessa fyra nätverk stör varandra.
Konsekvensen blir att överföringshastigheten går ned om ett annat trådlöst nätverk stör, särskilt om man är långt ifrån sin trådlösa router. En annan konsekvens kan vara att man tappar kontakt med sitt trådlösa nätverk då och då, vilket är irriterande.

Med hjälp av appen Wifi Analyzer till Android kan man skanna efter  trådlösa nätverk i sin omgivning och därmed får man ett underlag för vilka kanaler som är mest använda. För bäst prestanda skall man välja en kanal som ligger minst 5 kanaler bortom sina grannar. Med grannar menas de kanaler som stör mest, dvs de med högst toppar enligt bilden ovan.

Många trådlösa routrar (eller accesspunkter) har en funktion för att automatiskt välja minst störd frekvens. Tänk bara på att routerns placering skiljer sig jämfört med den plats där inkopplad utrustning är placerad – sitter man på övervåningen och surfar är störningarna garanterat annorlunda jämfört med vilka störningar som routern kan uppfatta om routern står på nedervåningen. Ibland är det därför bättre att själv välja frekvens än att låta routern göra det.

Är man i tagen och skall skaffa en ny router med trådlöst nätverk rekommenderas att man skaffar en med stöd för Dual Band. Detta eftersom det idag finns två frekvensband för trådlösa nätverk – 2,4 GHz och 5 GHz. Bilden ovan är från 2,4 GHz-bandet och där är det trångt. 5 GHz är i princip ledigt eftersom det är ett nytt frekvensband. Köper man en router med trådlöst nätverk som har stöd för Dual Band är man garderad. Har man en dator som klarar av 5 GHz-bandet slipper man bråka med alla andra på 2,4 GHz och kan nyttja full bandbredd utan störningar från sina grannar.

Spam i mailen?

Hej kära grannar!

Har ni också börjat få en massa spam i inkorgen på vallnet epostadressen?

Jag har sista tiden fått en massa om förfrågningar om jobb där man ska redigera texter för utländska företag och en massa annat. I min mailkorg kommer fler av era adresser också så jag förstår att det är något gemensamt forum som vi finns i som sänder detta. Min tankeär då att det måste vara härifrån. vill bara kolla med er om ni ahr densamma.

Vad göra isåfall?  har nämligen inte haft det förut men nu bara väller de in flera om dagen.

Hälsningar Sussi Barkvik

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV.

I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber.

Det finns idag en enda leverantör i stadsnätet för KabelTv via fiber och det är ATM, dock måste föreningen installera central utrustning i teknikskåpet vid TV-boden för att vi skall kunna beställa KabelTv via fiber.

Till er som känner ser säkra och vill beställa IPTV så är det bara att beställa från leverantörerna av IPTV.

Till er som känner er osäkra eller till er som funderar på ATM’s lösning vill Styrelsen göra er uppmärksamma på att vi håller på att arbeta fram ett kollektivt alternativ för just KabelTv via fiber. (Givetvis kommer det att gå att beställa fler kanaler utöver de som ingår i kollektivavtalet om man så vill)

På Föreningsmötet i april fick styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till en kollektiv TV-lösning och vi har i dagarna fått en offert från ATM som vi nu håller på att utvärdera. Vi har ställt en del kompletterande frågor till ATM som vi väntar på svar på innan vi är redo att presentera ett färdig förslag. Vi hoppas att vi kan få ut mer information under veckan och att vi kan ha ett alternativ att presentera avseende KabelTv via fiber före midsommar.

Styrelsens råd till alla som funderar på TV lösningar via fibernätet är därmed att vänta med att beställa TV-tjänsten tills att vi har kunnat presentera styrelsens kollektiva alternativ så att ingen känner sig besviken över att ha inhandlat extrautrustning som digitalboxar för IPTV etc.

Frågor om detta ställs antingen som kommentarer nedan eller till styrelsen.