Planera ditt trådlösa nätverk

Mängden trådlösa nätverk kan störa varandra om de överlappar varandra frekvensmässigt

I Sunnersta finns det 78 parhus på ett rätt koncentrerat område. Mängden trådlösa nätverk är rätt många och risken för att de skall störa varandra är uppenbar. I bilden ovan visas resultatet från en enkel mätning där nio trådlösa nätverk syns samtidigt. Än värre är att fyra stycken delar samma kanal – kanal nr 11. Dessa fyra nätverk stör varandra.
Konsekvensen blir att överföringshastigheten går ned om ett annat trådlöst nätverk stör, särskilt om man är långt ifrån sin trådlösa router. En annan konsekvens kan vara att man tappar kontakt med sitt trådlösa nätverk då och då, vilket är irriterande.

Med hjälp av appen Wifi Analyzer till Android kan man skanna efter  trådlösa nätverk i sin omgivning och därmed får man ett underlag för vilka kanaler som är mest använda. För bäst prestanda skall man välja en kanal som ligger minst 5 kanaler bortom sina grannar. Med grannar menas de kanaler som stör mest, dvs de med högst toppar enligt bilden ovan.

Många trådlösa routrar (eller accesspunkter) har en funktion för att automatiskt välja minst störd frekvens. Tänk bara på att routerns placering skiljer sig jämfört med den plats där inkopplad utrustning är placerad – sitter man på övervåningen och surfar är störningarna garanterat annorlunda jämfört med vilka störningar som routern kan uppfatta om routern står på nedervåningen. Ibland är det därför bättre att själv välja frekvens än att låta routern göra det.

Är man i tagen och skall skaffa en ny router med trådlöst nätverk rekommenderas att man skaffar en med stöd för Dual Band. Detta eftersom det idag finns två frekvensband för trådlösa nätverk – 2,4 GHz och 5 GHz. Bilden ovan är från 2,4 GHz-bandet och där är det trångt. 5 GHz är i princip ledigt eftersom det är ett nytt frekvensband. Köper man en router med trådlöst nätverk som har stöd för Dual Band är man garderad. Har man en dator som klarar av 5 GHz-bandet slipper man bråka med alla andra på 2,4 GHz och kan nyttja full bandbredd utan störningar från sina grannar.