Städdag lördag 13 oktober

Nu är det dax igen för samfällighetens höststäddag. Som vanligt samlas vi alla uppe vid övre lekplatsen kl 10.00 för att gå igenom det som behöver göras.

Styrelsen kommer att gå runt denna vecka och skapa en lista över saker som behöver göras. Om ni har något som ni vill/tycker behöver göras så tar styrelsen tacksamt emot förslag på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se

Styrelsen vill även påminna om att inte kasta privat trädgårdsavfall i containrarna under lördagen. Vi kommer att få dem växlade så att en står kvar på måndag och tisdag när alla får möjlighet att kasta eget avfall.

Vi syns på lördag,
/styrelsen