Kategoriarkiv: Grönområden

Nyheter kopplade till föreningens grönområden

Årsmöteshandlingar 2016

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan.

Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut.

BR och RR
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016
Inkomst-utgiftsstat 2016
Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2016

Avgift 1 (av 2) har samtidigt delats ut i brevlådorna, styrelsen ser att det blivit fel på betalningsdag och den skall vara 31 April för dessa avgifter.

Möte med kommunen om permanent förskola

Kommunen och dess tjänstemän skickade i somras ut ett första förslag om placering av förskolebaracker vid Sunneretavägen.

Ett samrådsmöte/informationsmöte hölls också under hösten.

Nu har kommunens tjänstemän arbetat om förslaget och har satt ut en dag för information och de har annonserat om detta i lokaltidningen.

Informationsmöte kommer att hållas Onsdag den 10 februari kl 18.00-20.00 i Karbyskolas matsal.

Den förhandsinformation som jag fått ut är att de har arbetat utifrån ett av de förslagen som inkommit.

// Styrelsen

 

Påminnelse Städdag 10 Oktober

Styrelsen påminner att nu på lördag den 10 Oktober är som traditionen bjuder den ordinarie städdagen för hösten.
(Andra lördagen i oktober)

Alla som kan träffas uppe vid fd TV boden kl 10:00 där vi kommer att gå igenom de uppgifter som behöver göras.

Traditionsenligt kommer vi även att grilla korv runt kl 12:30-13:00.

Det kommer även finnas tillfälle att prata om kommunens planer för förskola med styrelsen.

Samtidigt vill styrelsen även påminna de som misstänker att de har någon obetald räkning till samfälligheten att betala in dem snarast. Då det under oktober kommer gå ett par till Kronofogden.

Om ni är osäkra kan ni kontakta någon från styrelsen under städdagen så kan vi titta på det. Alla i styrelsen har avstämningslistan

Till er som inte kan vara med finns det möjlighet att hjälpa till ändå, det finns ett par uppgifter som kommer att göras senare, vänligen lägg ett mail till styrelsen@sunnerstavagen.se så kan vi kontakta er för uppgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen.

Kommunens planer att bygga en förskola i området.

Styrelsen har under dagen fått information att kommunen har långt gångna planer på att bygga en förskola i Sunnersta. Under morgondagen (tisdag) kommer två till dokument att läggas till på denna sida.

Placeringen av förskolan är tänkt att hamna på åkern mitt emot nr 56 ( grå gatan) och nr 100 ( röda gatan).

Ett bygglov är inlämnat och kommunen har skickat ut en skrivelse om ett Grannutlåtande.

Läs igenom bifogade dokument och maila er personliga uppfattning till följande adresser:

Yvonne.fredriksson@Vallentuna.se
Sbf@Vallentuna.se
parisa.liljestrand@vallentuna.se

Kommunen avser att få in svaren/åsikterna innan den 6 augusti.

– Protokoll
Beslut om temporär lösning i Karby
Hemställan
Protokoll BUN AU 2015-05-05

Styrelsen har ännu inte funderat över sin ståndpunkt i ärendet men det är viktigt att kommunen och politikerna får veta era åsikter.

Vårens städdag 9 maj

Vårens städdag kommer att hållas som vanligt den andra lördagen i maj.

Alla som kan är välkomna upp till vändplanen vid tv huset där vi startar vid kl 10.00 med de uppgifter som behöver göras.

Vi kommer även i år att hålla igång grillen och grilla korv till lunch framåt 12:30 tiden.

Som det ser ut nu så kommer det att vara uppehåll men något kallt.

Om det är någon som inte kan medverka under dagen så finns det en uppgift som föreningen behöver hjälp med. Det är att åka och kasta en del sopsäckar på Löts återvinningscentral. Det behövs då ett släp och en bil med dragkrok.

mvh

Styrelsen

 

 

Städdag 10 maj

Samfälligheten har som tradition att anordna städdag andra lördagen i maj. I år infaller detta den 10 maj.

Vi samlad uppe vid övre lekplatsen vid TV Boden kl 10.00, där vi går igenom uppgifter.

Styrelsen anordnar sedan korvgrillning vid lunch.

Om det blir dåligt väder meddelar styrelsen via hemsidan om annan alternativ dag.

alla är välkomna,

 

Styrelsen