Kategoriarkiv: Ekonomi

Nyheter relaterade till föreningens ekonomi

Årsmöteshandlingar 2016

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan.

Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut.

BR och RR
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016
Inkomst-utgiftsstat 2016
Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2016

Avgift 1 (av 2) har samtidigt delats ut i brevlådorna, styrelsen ser att det blivit fel på betalningsdag och den skall vara 31 April för dessa avgifter.

Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen.

Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten.

De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året.

Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett bra och enkelt sätt att komma in och se hur samfälligheten fungerar och samtidigt få kontakt med många av era grannar. Till er som är  ”gamla i gården” kan det vara ett sätt att hålla vårt området så fint som det är.

Styrelsen träffas 5 –  8 ggr per år förutom städdagarna som man ansvarar för. Det största uppgiften som ligger till nästa år är den underhållsplan som påbörjats och som behöver fastställas under nästkommande år.

I övrigt är styrelsens ansvar att ständigt kontrollera de uppgifter som entreprenörer gör såsom gräsklippning och bokföringen för samfälligheten.

Styrelsen bevakar även det som händer och påverkar oss i närområdet och då främst kommunens byggplaner och vägföreningens verksamhet.

Ni som är intresserade av att delta i styrelsearbetet för nästkommande år mailar direkt till styrelsen@sunnerstavagen.se. Styrelsen vidarebefordrar därefter ert intresse till valberedningen för vidare kontakt.

 

Samfällighetens avgift 2012 [uppdaterad]

Nu ligger avgift 2 av 3 för 2012 i respektive fastighets brevlåda. Läs mer om medlemsavgiften på sidan om medlemsavgifter.

Vissa har även fått påminnelser om förfallna avgifter. Skulle dessa vara felaktiga och ni redan har betalat, tveka inte att kontakta kassören, Fredrik Sundblad, fredrik.sundblad AT sunnerstavagen DOT se,  sunnerstavägen 74 eller styrelsen.

För att vi skall kunna föra alla avgifter rätt ber vi er att ange fakturanumret vid inbetalning eller fastighetsbeteckningen ( 3:XXX)

Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Medlemsavgiften till Samfälligheten som alla fastighetsägare skall betala fastställdes på senaste stämman. På stämman sammanställde styrelsen föregående års utfall och kom med ett förslag på hur stor medlemsavgiften skall vara.

Stämman för år 2010 fastställde att årsavgiften för 2011 skall vara 2600 kronor per fastighet.

Styrelsen fastställde efter stämman att debitering av årsavgiften kommer att ske två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, uppdelat på 1300 kr per gång.