Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen.

Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten.

De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året.

Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett bra och enkelt sätt att komma in och se hur samfälligheten fungerar och samtidigt få kontakt med många av era grannar. Till er som är  ”gamla i gården” kan det vara ett sätt att hålla vårt området så fint som det är.

Styrelsen träffas 5 –  8 ggr per år förutom städdagarna som man ansvarar för. Det största uppgiften som ligger till nästa år är den underhållsplan som påbörjats och som behöver fastställas under nästkommande år.

I övrigt är styrelsens ansvar att ständigt kontrollera de uppgifter som entreprenörer gör såsom gräsklippning och bokföringen för samfälligheten.

Styrelsen bevakar även det som händer och påverkar oss i närområdet och då främst kommunens byggplaner och vägföreningens verksamhet.

Ni som är intresserade av att delta i styrelsearbetet för nästkommande år mailar direkt till styrelsen@sunnerstavagen.se. Styrelsen vidarebefordrar därefter ert intresse till valberedningen för vidare kontakt.