Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Medlemsavgiften till Samfälligheten som alla fastighetsägare skall betala fastställdes på senaste stämman. På stämman sammanställde styrelsen föregående års utfall och kom med ett förslag på hur stor medlemsavgiften skall vara.

Stämman för år 2010 fastställde att årsavgiften för 2011 skall vara 2600 kronor per fastighet.

Styrelsen fastställde efter stämman att debitering av årsavgiften kommer att ske två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, uppdelat på 1300 kr per gång.