Städdag 8 oktober

Så är det då dags för höstens städdag. Som tidigare beslutats så har vi ju fasta städdagar under vår och höst. Det som gäller är de andra lördagarna i maj och i oktober.

Vi träffas detta år alla uppe vid kabeltv-boden kl. 10.30, där vi fördelar arbetsuppgifterna till respektive hushåll och område.

Självklart hoppas vi på samma god uppslutning som i våras. Vi avslutar dagen med korvgrillning vid vändplanen.

I samband med städningen ordnas ett extra årsmöte 10.00 med anledning av ett förslag om att bygga ut ett fibernät i området. Mer info följer inom kort, dvs detaljer, plats för möte etc.