Städdag 10 maj

Samfälligheten har som tradition att anordna städdag andra lördagen i maj. I år infaller detta den 10 maj.

Vi samlad uppe vid övre lekplatsen vid TV Boden kl 10.00, där vi går igenom uppgifter.

Styrelsen anordnar sedan korvgrillning vid lunch.

Om det blir dåligt väder meddelar styrelsen via hemsidan om annan alternativ dag.

alla är välkomna,

 

Styrelsen