KabelTV via fiber är nu igång!

Styrelsen har under hösten fortsatt med uppgiften att ordna så att det går att förmedla kabelTv via fiber. Nu i veckan blev steg ett av tre klart vilket öppnar upp för fler möjligheter för dig som bor i området att titta på TV.

Steg ett

Under förra veckan fick föreningen tillbaka avtalet från ATM och ATM har även installerat sin utrustning i det nya klimatskåpet uppe vid TV-boden. Detta innebär att det nu går att beställa TV via ATM.

Steg två

Varje hushåll måste koppla om så att TV-signalen från fibernoden distribueras via husets befintliga antennkabel. I våra krypgrunder hänger en lös antennkabel som kommer från fibernoden, denna antennkabel måste skarvas ihop med husets antennkabel. Därmed förloras möjligheten att titta på TV via den äldre kabelTV-lösningen.

Att koppla in fibernoden kan man göra själv eller så beställer man en firma som utför jobbet. Om man väljer att göra detta själva måste man vara 100% säker på vad man gör för om man bryter fel kablar kommer resterande delen av huslängan att mista den gamla kabelTV-signalen.

Eller så anlitar man en firma. Det finns redan några medlemmar som har använt sig av firman Vi monterar och det har varit lyckat. De är vidtalade och vet vad som skall och inte skall göras. De är även rekommenderade av Teknikbyrån som gjorde hela installationen av fibernätverket. Har man dessutom Teknikbyrån som Internetleverantör får man 10% rabatt (står i pappren som Teknikbyrån skickade ut vid driftsättning av fibernätet).  De är dock fullbokade fyra veckor fram i tiden vilket innebär att de är först tillgängliga från mitten på januari nästa år. Kostnaden för detta faller på varje enskilt hushåll, Vi monterar uppskattar kostnaden till 1000 – 1500 kr per hushåll.

Utförliga instruktioner för omkoppling finns att läsa på sidan om kabelTv via fiber

Steg 3

Sista steget är att beställa kanalpaket via ATM (ownit). Vi som förening finns nu upplagda som kund hos ATM/Ownit och du kan som medlem fritt välja  TV-abonnemang eller vilka kanaler du vill ha.

Föreningen kommer i detta skede inte teckna något kollektivavtal, då vi idag har ett befintligt TV-avtal som löper ut om ett par månader framåt i tiden. Ett beslut om kollektiv anslutning kommer i så fall att behandlas på kommande årsstämma, om behovet finns.

ATM (Ownit) har sitt kanalpaket med utbud av analoga signaler och/eller digitala signaler. Vårt nät klarar av båda typerna. Vid digitala signaler behöver varje enskild TV antingen en digitalbox eller en CA-modul. När ni är i kontakt med ATM är det lättast att fråga dem vilken utrustning ni behöver. ATM har en rekommendation på sin hemsida som ni finner här.