Snart går det att beställa kabelTV via fiber

Antennutgång på fibernod ansluts till husets befintliga antennuttag.

Samfälligheten har tecknat ett avtal med Ownit (fd ATM) som ägs av Telenor. Avtalet möjliggör att respektive medlem själv kan få tillgång till Ownit:s utbud genom att beställa något av deras paket. Avtalet kostar föreningen 25 000 kronor i anslutningsavgift vilket betyder att Ownit installerar sin TV-utrustning i det teknikskåp som finns vid lekplatsen vid övre vändplanen. För föreningen tillkommer det inga mer kostnader utöver dessa 25 000 kr.

Föreningen har sedan rätt enligt avtalet, i ett senare skede att göra en kollektivanslutning av alla hushåll. Detta kommer inte vara aktuellt innan det gamla TV-avtalet löper ut. Dessutom krävs ett beslut på en föreningsstämma.

Läget just nu är att styrelsen väntar på ett exemplar av det påskrivna avtalet. Efter det kommer en projektplan tas fram tillsammans med Ownit. Ledtiden för projektgenomförandet är enligt Ownit 2 till 3 veckor.

Styrelsen kommer fortlöpande återkomma med mer information.

 Vad innebär detta?

Som medlem kan man efter att Ownit har driftsatt sin utrustning abonnera på TV via kabelTV via fiber  vilket innebär att TV-apparater kan anslutas till husets befintliga TV-uttag. Därmed behöver ingen kabeldragning utföras i hushållet.

Varje hushåll som vill använda denna TV-lösning måste teckna ett eget avtal med Ownit eftersom det inte finns något beslut om att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll (TV-utbud). Vidare är det viktigt att dessa enskilda avtal går att säga upp utan extra kostnader om det blir aktuellt för föreningen att teckna ett kollektivavtal avseende innehåll.

TV-utbud

Ownit erbjuder ett basutbud. Utöver detta finns extrakanaler, PaxTV, där man kan välja till extra kanaler. PaxTV kräver programkort, ett för varje TV i hushållet. För basutbudet behövs varken programkort eller TV-box. Programkort är ett ”kreditkort” som man stoppar i en sk CA-modul som i sin tur går att stoppa in i moderna TV-apparater. Då behövs ingen TV-box. Om TV:n inte stödjer detta kan man köpa en TV-box där man sätter programkortet i (en box per TV). Se bilden ovan.

Gå in på http://ownit.se/privat/kabel-tv.aspx för att se utbudet.

Installation i respektive hushåll

KabelTv via fiber innebär att man ansluter husets befintliga TV-antennuttag till fibernodens TV-utgång. När Teknikbyrån installerade fibernoderna passade de på att förbereda detta genom att det nu finns en antennkabel ansluten till fibernoden. Änden på denna kabel hänger idag fritt i våra respektive krypgrunder och den skall anslutas till antennkabeln som går till första TV-jacket i respektive hushåll. Denna omkoppling kommer respektive hushåll själv ansvara för.

En utförlig beskrivning hur man gör omkopplingen i krypgrunden kommer att läggas upp på här hemsidan när det blir aktuellt.

Denna lösning betyder att kvalitén på signalerna kommer bli betydligt bättre jämfört med idag. Detta eftersom varje fibernod skickar TV-signalerna ut i husets TV-nät. Huset kommer därmed inte längre vara ansluten mot områdets kabelTV-nät som har dålig signalkvalité.

Om du ändå upplever att du har dålig TV-bild efter bytet till fibernodens TV-uttag så är det med största sannolikhet problem med husets TV-nät. Föreningens ansvar slutar vid fibernoden, vilket betyder att det är respektive husägare som själv ansvarar för husets TV-nät.