Kategoriarkiv: Fibernoden

Nyheter relaterade till fibernoden

Placering av fibernod

Ny fibernod. Längst till höger finns kontakten för Tv-antenn som ansluts till husets befintliga TV-nät via krypgrunden. I mitten sitter ett antal olika data-uttag.

Efter mötet med Teknikbyrån har vi kommit överens om en lösning gällande placeringen av fibernoden i våra hushåll. Av tekniska skäl kommer Teknikbyrån att montera fibernoderna i förrådet under trappan vid lufttrumman (tvåvåningshusen) samt i garderoben där elcentralen sitter (suterränghusen). Teknikbyrån kommer att borra hål i grunden i samband med montering. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

De som är intresserade av detaljer läs nedan:

Bakgrund

Bakgrunden är att det i kontraktet stod att fibern förläggs via befintligt hål för TV-antennkabel och att TV-utgången på fibernoden kommer anslutas till första TV-antennuttaget. Denna formulering är ändrad, ny formulering lyder som följer:

Ingång i huskropp sker i befintlig kanalisation in i krypgrund och där dras den fram till varje enskilt hushåll. Entreprenören installerar fibernoden under trappan i tvåvåningshusen. I suterränghusen installeras den i anslutning till elcentralen i garderoben på nedre våningen. Antenn-kabel dras från noden tillbaka in i krypgrund där den lämnas för senare installation till befintligt nät.

Specificering av installation

Att kontraktet är ändrat betyder konkret följande:

 • Tvåvåningshus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i förrådet under trappan i anslutning till lufttrumman som går ned till krypgrund. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.
 • Suterränghus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i garderoben i anslutning till elcentralen. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

Möjligheten att placera noden på annan plats kvarstår så länge som det är på nedervåningen. Husägaren borrar då hålet själv och ansvarar själv för ansluta TV-antennkabeln från fibernoden till krypgrund där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Husägaren tätar själv hålet till krypgrund.

Om fibernoden önskas placeras på annan plats än på nedervåningen (exempelvis i garage, på vinden, på övervåning etc) måste detta anmälas snarast till styrelsen för vidarebefordran till Teknikbyrån. Detta blir då en överenskommelse mellan enskild husägare och Teknikbyrån. Eventuellt kan en extra avgift utgå beroende på Teknikbyråns arbetsinsats. Alla detaljer hänvisas till Teknikbyrån.

Vem ansvarar för fibernoden?

Observera att föreningen äger fibernoden och att det åligger enskild medlem att hantera den aktsamt. Den skall installeras i den miljö den är specificerad för, dvs:

Omgivningstemperatur drift: 0° till 50°C
Omgivningstemperatur förvaring: -20° till +60°C
Tillåten fukt: 5% till 90%, icke kondenserande miljö.

Inkoppling till husets befintliga kabelTV-nät

Teknikbyrån kommer endast förbereda inkoppling av TV-utgången på fibernoden till husets befintliga kabelTV-nät. Detta eftersom föreningen ännu inte har tagit något beslut om att ersätta dagens kabelTV-lösning, där kontraktet går ut först 2014. Denna fråga kommer att diskuteras på föreningens årsmöte.

Ny fibernod

Ny fibernod

Teknikbyrån har just meddelat att de kommer att installera en nyare fibernod i våra hushåll. Den nya fibernoden klarar länkhastigheter upp till en gigabit per sekund  Den gamla fibernoden hade endast stöd för upp till 100 megabit per sekund.

Nätutrustningen i teknikskåpet har dock inte stöd för gigabit mot områdesnätet. Detta betyder i praktiken att det inte går att beställa mer än maximalt 100 megabit per sekund Internet.
I framtiden, när behovet av bandbredd ökar är fibernoden redan förberedd, dock måste nätutrustningen i teknikskåpet bytas (vilket Teknikbyrån ansvarar för)

De som är teknisk intresserade kan fortsätta läsa nedan om tekniska detaljer.

Specifikationerna för fibernoden är som följer:

 • Produkt: HES-3109-RF
 • Mått (BxDxH): 228 x 191,5 x 46 mm
 • Effekt: 15Watt, 240V
 • LAN-portar: 8 st 10/100/1000Base-T RJ45
 • TV-utgång: NTSC/PAL CATV coax

LAN-portarna kommer bli konfigurerade enligt följande:

 • Uttag 1 används till Internet.
 • Uttag 2 används till Internet och IP-Telefoni.
 • Uttag 3 till 6 används för IP-TV.
 • Uttag 7 och 8 används inte.

Det går inte att använda fibernoden som en switch/router for hemmanätverket. Att ansluta en router är att rekommendera.

IP-telefoni

För IP-telefoni måste en IP-telefoni-gateway anslutas. Denna fås/köpes av tjänsteleverantörer för IP-telefoni. Tänk därmed på kabeldragningen – en nätverkskabel måste anslutas mellan fibernoden och IP-telefoni-gatewayen. IP-telefoni-gatewayen måste även anslutas till telefonjacken i huset om man inte använder trådlös telefon där basenheten kan ställas bredvid IP-telefoni-gatewayen.

Exempel på IP-telefoni-gateway som ansluts till Internetutgången på fibernoden. WAN kopplas till fibernoden. LAN kopplas till dator/router (Internet). Telefoner kopplas till linje-utgångarna

Observera att uttaget på fibernoden för IP-telefoni endast fungerar för de tjänsteleverantörer för IP-telefoni som har särskilt avtal att använda stadsnätet för IP-telefoni. I alla andra fall ansluts IP-telefoni-gatewayen till fibernodens Internet-utgång.

IP-telefoni-gateway som ansluts till fibernodsuttaget som är avsett för IP-telefoni. LAN-utgången saknas därmed.

IPTv

IPTv-uttagen är till för de som väljer att beställa IPTv vilket kräver en separat box per Tv.

Huvudalternativet blir nog med stor sannolikhet att Tv-signalen skickas ut via Tv-utgången som ansluts till husets första Tv-uttag. Då  behövs ingen box, Tv:n måste dock stödja DVB-C, digital-Tv via kabel för att kunna se det digitala utbudet, annars kan endast det analoga utbudet (lite sämre bild och färre kanaler) ses.

Vilken Tv-lösning som kommer att väljas är dock inte beslutat, jag antar att frågan kommer att diskuteras livligt på kommande årsmöte?

Bifogade dokument

Teknisk specifikation CTS-HES-3109-RF.pdf (854kB)