Etikettarkiv: Fiberinstallation

Allt som är relaterat till fiberinstallationen i området

Slutbesiktning sker den 22:a maj

På grund av att det har dragit ut på tiden att installera fibernoder i hushåll som inte varit hemma så kommer slutbesiktning att ske den 22:a maj. Om föreningen godkänner leveransen kommer vi få en slutfaktura. När den är betald kan vi enligt kontraktet, börja beställa fibertjänster via fibern.

Läs mer om vilka tjänster som finns tillgängliga via fibern här: http://www.vall-net.se

Kommer, när det närmar sig, försöka sammanfatta vad som är möjligt eller inte möjligt att beställa i ett separat inlägg,

Placering av fibernod

Ny fibernod. Längst till höger finns kontakten för Tv-antenn som ansluts till husets befintliga TV-nät via krypgrunden. I mitten sitter ett antal olika data-uttag.

Efter mötet med Teknikbyrån har vi kommit överens om en lösning gällande placeringen av fibernoden i våra hushåll. Av tekniska skäl kommer Teknikbyrån att montera fibernoderna i förrådet under trappan vid lufttrumman (tvåvåningshusen) samt i garderoben där elcentralen sitter (suterränghusen). Teknikbyrån kommer att borra hål i grunden i samband med montering. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

De som är intresserade av detaljer läs nedan:

Bakgrund

Bakgrunden är att det i kontraktet stod att fibern förläggs via befintligt hål för TV-antennkabel och att TV-utgången på fibernoden kommer anslutas till första TV-antennuttaget. Denna formulering är ändrad, ny formulering lyder som följer:

Ingång i huskropp sker i befintlig kanalisation in i krypgrund och där dras den fram till varje enskilt hushåll. Entreprenören installerar fibernoden under trappan i tvåvåningshusen. I suterränghusen installeras den i anslutning till elcentralen i garderoben på nedre våningen. Antenn-kabel dras från noden tillbaka in i krypgrund där den lämnas för senare installation till befintligt nät.

Specificering av installation

Att kontraktet är ändrat betyder konkret följande:

  • Tvåvåningshus
    Fibernoden kommer installeras på vägg i förrådet under trappan i anslutning till lufttrumman som går ned till krypgrund. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.
  • Suterränghus
    Fibernoden kommer installeras på vägg i garderoben i anslutning till elcentralen. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

Möjligheten att placera noden på annan plats kvarstår så länge som det är på nedervåningen. Husägaren borrar då hålet själv och ansvarar själv för ansluta TV-antennkabeln från fibernoden till krypgrund där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Husägaren tätar själv hålet till krypgrund.

Om fibernoden önskas placeras på annan plats än på nedervåningen (exempelvis i garage, på vinden, på övervåning etc) måste detta anmälas snarast till styrelsen för vidarebefordran till Teknikbyrån. Detta blir då en överenskommelse mellan enskild husägare och Teknikbyrån. Eventuellt kan en extra avgift utgå beroende på Teknikbyråns arbetsinsats. Alla detaljer hänvisas till Teknikbyrån.

Vem ansvarar för fibernoden?

Observera att föreningen äger fibernoden och att det åligger enskild medlem att hantera den aktsamt. Den skall installeras i den miljö den är specificerad för, dvs:

Omgivningstemperatur drift: 0° till 50°C
Omgivningstemperatur förvaring: -20° till +60°C
Tillåten fukt: 5% till 90%, icke kondenserande miljö.

Inkoppling till husets befintliga kabelTV-nät

Teknikbyrån kommer endast förbereda inkoppling av TV-utgången på fibernoden till husets befintliga kabelTV-nät. Detta eftersom föreningen ännu inte har tagit något beslut om att ersätta dagens kabelTV-lösning, där kontraktet går ut först 2014. Denna fråga kommer att diskuteras på föreningens årsmöte.