Placering av fibernod

Ny fibernod. Längst till höger finns kontakten för Tv-antenn som ansluts till husets befintliga TV-nät via krypgrunden. I mitten sitter ett antal olika data-uttag.

Efter mötet med Teknikbyrån har vi kommit överens om en lösning gällande placeringen av fibernoden i våra hushåll. Av tekniska skäl kommer Teknikbyrån att montera fibernoderna i förrådet under trappan vid lufttrumman (tvåvåningshusen) samt i garderoben där elcentralen sitter (suterränghusen). Teknikbyrån kommer att borra hål i grunden i samband med montering. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

De som är intresserade av detaljer läs nedan:

Bakgrund

Bakgrunden är att det i kontraktet stod att fibern förläggs via befintligt hål för TV-antennkabel och att TV-utgången på fibernoden kommer anslutas till första TV-antennuttaget. Denna formulering är ändrad, ny formulering lyder som följer:

Ingång i huskropp sker i befintlig kanalisation in i krypgrund och där dras den fram till varje enskilt hushåll. Entreprenören installerar fibernoden under trappan i tvåvåningshusen. I suterränghusen installeras den i anslutning till elcentralen i garderoben på nedre våningen. Antenn-kabel dras från noden tillbaka in i krypgrund där den lämnas för senare installation till befintligt nät.

Specificering av installation

Att kontraktet är ändrat betyder konkret följande:

 • Tvåvåningshus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i förrådet under trappan i anslutning till lufttrumman som går ned till krypgrund. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.
 • Suterränghus
  Fibernoden kommer installeras på vägg i garderoben i anslutning till elcentralen. Teknikbyrån kommer att borra hålet till krypgrund. Antennkabel dras från fibernoden tillbaka till krypgrund via det borrade hålet där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Teknikbyrån kommer även täta hålet.

Möjligheten att placera noden på annan plats kvarstår så länge som det är på nedervåningen. Husägaren borrar då hålet själv och ansvarar själv för ansluta TV-antennkabeln från fibernoden till krypgrund där den lämnas för senare inkoppling till husets befintliga TV-nät. Husägaren tätar själv hålet till krypgrund.

Om fibernoden önskas placeras på annan plats än på nedervåningen (exempelvis i garage, på vinden, på övervåning etc) måste detta anmälas snarast till styrelsen för vidarebefordran till Teknikbyrån. Detta blir då en överenskommelse mellan enskild husägare och Teknikbyrån. Eventuellt kan en extra avgift utgå beroende på Teknikbyråns arbetsinsats. Alla detaljer hänvisas till Teknikbyrån.

Vem ansvarar för fibernoden?

Observera att föreningen äger fibernoden och att det åligger enskild medlem att hantera den aktsamt. Den skall installeras i den miljö den är specificerad för, dvs:

Omgivningstemperatur drift: 0° till 50°C
Omgivningstemperatur förvaring: -20° till +60°C
Tillåten fukt: 5% till 90%, icke kondenserande miljö.

Inkoppling till husets befintliga kabelTV-nät

Teknikbyrån kommer endast förbereda inkoppling av TV-utgången på fibernoden till husets befintliga kabelTV-nät. Detta eftersom föreningen ännu inte har tagit något beslut om att ersätta dagens kabelTV-lösning, där kontraktet går ut först 2014. Denna fråga kommer att diskuteras på föreningens årsmöte.

4 reaktioner på ”Placering av fibernod”

 1. *Varför sätter man fibernoden nere vid golvet?

  Dels så är det svårt att komma åt kontakteringen,samt att den kommer säkert att bli skitig inuti när den suttit ett tag.

  Normalt brukar man sätta materiel åtminstone lägst 400mm från golv.

   1. Teknikbyrån låter meddela att de i fortsättningen monterar noden 40 cm från golvet. Förut var det ca 20 cm från golvlist. Vill samtidigt påpeka att det går att tala om i vilken höjd noden skall placeras. Själv valde jag midjehöjd ovanför ett hyllplan i en väggfast hylla.

 2. *Hos mig är den monterad 5cm ovan golvlist,man behöver inte vara ingenjör för att inse att det är en ganska idiotisk placering, då man måste ligga på golvet med ficklampa för att kontaktera noden.Hälsningar Frank

Kommentarer är stängda.