Kategoriarkiv: Stämmoprotokoll

Nyheter kopplade till stämmoprotokoll

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation.

Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08.

Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till.
Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen i området för att riskreducera projektet och i slutänden minska risken för tillkommande kostnader.

Styrelsen arbetar nu med finansieringsfrågan där bankkontakter har tagits med flertalet banker för att kunna konkurrensutsätta bankerna mot varandra.

Styrelsen återkommer fortlöpande i frågan.