Protokoll från ordinarie stämma 2011

Den årliga ordinarie stämma i föreningen hölls den 28 April. Enligt närvarolistan var 23 personer närvarande (förutom sittande styrelse). Protokoll , styrelsens förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning för 2010 och budget för 2011 finns nu att läsa under Allmänt->Årsredovisningar