Etikettarkiv: Årsstämma 2012

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för årsstämma i Sunnersta samfällighet. Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att närvara på stämman. Detta eftersom stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen behöver rådgöra med dig som medlem vid tyngre beslut.

Stämman äger rum på Torsdag den 26 April kl 19:00 i Karbyskolans matsal.

Den som inte kan delta bör fylla i en fullmakt för ombud.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2012.pdf

Motioner inför årsstämman 2012

Följande motioner är inlämnade inför föreningsstämman 2012.

  1. Medlemsmotion: Motion om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
    Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
  2. Styrelsemotion: Framställan från Styrelsen 1 2012.pdf, avbetalning av lån
  3. Styrelsemotion:Framställan från Styrelsen 2 2012.pdf, köp av mark
  4. Styrelsemottion: Framställan från Styrelsen 3 2012.pdf, Anslutning av TV-kanaler

 

Styrelsemötesprotokoll för året 2011-2012

Nu finns Styrelsens mötesprotokoll från året 2011 – 2012 att läsa för inloggade medlemmar i Sunnersta Samfällighetsförening.

Protokollen finns tillgängliga på adressen: https://sunnerstavagen.se/internt/styrelsemotesprotokoll/

Medlemmar måste först logga in för att kunna läsa protokollet. Endast medlemmar har åtkomst till föreningens mötesprotokoll. Årsmötesprotokollen är däremot publika.