Alla inlägg av Hans Hedström

El-fel i området

Den gula ormen ringlar till röda gatan

Röda gatan, Sunnerstavägen 10 till 28 har drabbats av elfel. En av faserna har trillat bort. Elverket har under lördagen ersatt elmatningen från transformatorstationen med en provisorisk kabel som ligger ovan mark i gula plaströr. Röret med kabel kommer att ligga på plats tills felet är åtgärdat.

Detta är förmodligen ett kabelfel som har uppstått i samband med grävningen för att ansluta fibernätet i området med stadsnätet, Vallnet.

Observera att det går starkström i kabeln som ligger i röret, varken barn eller vuxna skall röra vid kabeln. (just därför ligger kabeln i ett skyddande gult rör)

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för årsstämma i Sunnersta samfällighet. Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att närvara på stämman. Detta eftersom stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen behöver rådgöra med dig som medlem vid tyngre beslut.

Stämman äger rum på Torsdag den 26 April kl 19:00 i Karbyskolans matsal.

Den som inte kan delta bör fylla i en fullmakt för ombud.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2012.pdf