Status bredbandsinstallation

Teknikbyrån hade en plan att börja bygga områdesnätet i början av mars. Som det ser ut nu, men denna väderlek, kommer starten med all sannolikhet att senareläggas.

När kanalisationstestet genomfördes konstaterade Teknikbyrån att områdets befintliga kabelTVslangar, som fibern skall dras i, är vattenfyllda vilket gör att de måste vänta med dra fibern tills tjälen släpper sitt grepp. Detta gäller även den grävning som skall ske från Karbyskolan till TV-boden för att anslutna områdesnätet till Vallnet.

När starten börjar närma sig kommer jag att på sunnerstavagen.se informera mera om hur fiberinstallationen kommer att gå till.

Om det är någon som har frågor och kommentarer, vid behov logga in och posta en kommentar nedan.