Kategoriarkiv: Gemensamma aktiviteter

Nyheter kopplade till gemensamma aktiviteter

Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte

På kommunens hemsida www.vallentuna.se går följande att läsa idag,

Fortsatt dialog om fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Vi förlänger samrådstiden till den 31 maj då intresset är mycket stort!

På samrådsmötet i mars deltog ca 150 personer och möjligheten till dialog med politiker och tjänstemän var därför begränsad. För dig som inte fick möjlighet att diskutera utvecklingen av Karby och Brottby ges nu ytterligare en chans. Ingen presentation kommer att hållas denna gång.

Vi finns på plats i Karbyskolans matsal.

Datum: måndagen den 13 maj 2013 Tid: drop-in mellan kl. 18-20

Kommunen bjuder på fika.

Referensgrupper

På samrådsmötet i mars framfördes önskemål om att bilda referensgrupper. Att organisera referensgrupper som representerar alla boende är svårt. Det finns många olika intressen och viljor att ta hänsyn till som kan behöva vägas mot varandra. Den lagstyrda planprocessen gör det möjligt att påverka genom att lämna synpunkter och på så sätt uppnås den demokratiska förankringen.

Just nu, under samrådstiden fram till den 31 maj, finns stor möjlighet att påverka planens utformning. Synpunkter kan lämnas såväl enskilt som tillsammans med till exempel grannarna, föreningen eller intresseorganisationen. Alla synpunkter är värdefulla i arbetet med att skapa en så bra plan som möjligt.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 31 maj 2013 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 186 86 Vallentuna e-post: karby-brottby AT vallentuna DOT se

Bilder från höststädningen 2012

Lördagen den 13 oktober genomförde föreningen höstens städning. Det var frost under natten, tidigt på morgonen var det ca -1,5 grader ute. Himmelen var molnfri och solen lyste med sin närvaro och vi fick en strålande höstdag att städa på.

[nggallery id=2]
Klicka på enskild bild för att se den i större format, eller så väljer du bildspel vilket rekommenderas för bästa bildkvalité. För att se bildspelet i helskärm hovra med musen över bilden och klicka på ikonen längst till höger i det svarta fältet i nederkanten av bilden. Avbryt med att trycka på [ESC].

Städdag lördag 13 oktober

Nu är det dax igen för samfällighetens höststäddag. Som vanligt samlas vi alla uppe vid övre lekplatsen kl 10.00 för att gå igenom det som behöver göras.

Styrelsen kommer att gå runt denna vecka och skapa en lista över saker som behöver göras. Om ni har något som ni vill/tycker behöver göras så tar styrelsen tacksamt emot förslag på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se

Styrelsen vill även påminna om att inte kasta privat trädgårdsavfall i containrarna under lördagen. Vi kommer att få dem växlade så att en står kvar på måndag och tisdag när alla får möjlighet att kasta eget avfall.

Vi syns på lördag,
/styrelsen

Vårens planering klar

Nu under påskveckan har föreningen planterat alla vägkrukor med panseér och även ställt ut två större krukor i området.
Tyvärr blev inte vädret det bästa men blommorna kommer att klara kylan bra.

Styrelsen skulle även vilja gå ut med en uppmaning om det är någon som har en halvpall i plast som någon medlem kan bidra med till en av vägkrukorna så får ni gärna hör av er på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se så tar vi tacksamt emot den.

Styrelsen kommer även att kontakta Seveson på Karby gård, för att få hjälp med lite flyttar av vägkrukorna efter vinterns plogning.

Städdag 8 oktober

Så är det då dags för höstens städdag. Som tidigare beslutats så har vi ju fasta städdagar under vår och höst. Det som gäller är de andra lördagarna i maj och i oktober.

Vi träffas detta år alla uppe vid kabeltv-boden kl. 10.30, där vi fördelar arbetsuppgifterna till respektive hushåll och område.

Självklart hoppas vi på samma god uppslutning som i våras. Vi avslutar dagen med korvgrillning vid vändplanen.

I samband med städningen ordnas ett extra årsmöte 10.00 med anledning av ett förslag om att bygga ut ett fibernät i området. Mer info följer inom kort, dvs detaljer, plats för möte etc.