Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte

På kommunens hemsida www.vallentuna.se går följande att läsa idag,

Fortsatt dialog om fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Vi förlänger samrådstiden till den 31 maj då intresset är mycket stort!

På samrådsmötet i mars deltog ca 150 personer och möjligheten till dialog med politiker och tjänstemän var därför begränsad. För dig som inte fick möjlighet att diskutera utvecklingen av Karby och Brottby ges nu ytterligare en chans. Ingen presentation kommer att hållas denna gång.

Vi finns på plats i Karbyskolans matsal.

Datum: måndagen den 13 maj 2013 Tid: drop-in mellan kl. 18-20

Kommunen bjuder på fika.

Referensgrupper

På samrådsmötet i mars framfördes önskemål om att bilda referensgrupper. Att organisera referensgrupper som representerar alla boende är svårt. Det finns många olika intressen och viljor att ta hänsyn till som kan behöva vägas mot varandra. Den lagstyrda planprocessen gör det möjligt att påverka genom att lämna synpunkter och på så sätt uppnås den demokratiska förankringen.

Just nu, under samrådstiden fram till den 31 maj, finns stor möjlighet att påverka planens utformning. Synpunkter kan lämnas såväl enskilt som tillsammans med till exempel grannarna, föreningen eller intresseorganisationen. Alla synpunkter är värdefulla i arbetet med att skapa en så bra plan som möjligt.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 31 maj 2013 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 186 86 Vallentuna e-post: karby-brottby AT vallentuna DOT se

En reaktion på ”Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte”

  1. En tanke som poppar upp är att föreslår en referensgrupp för att enkom diskutera Sunnersta. Då får vi en kanal för att diskutera just våra frågor relaterat till detta område direkt med projektledningen.

Kommentarer är stängda.