Tidplan fiberinstallation

Nu har vi fått en tidplan från Teknikbyrån för byggandet av fibernätet.

För fler detaljer läs om avtalet (Inlägget är endast tillgängligt för medlemmar och kräver därför att du loggar in).  Läs även populärbeskrivningen om vad avtalet innebär praktiskt för dig som husägare.

Områdesnätet

Områdesnätet består av ett fibernät i området som distribuerar IP-tjänster till våra hushåll från ett teknikskåp placerat bredvid TV-boden. Fibernätet kommer att dras i de befintliga kabelTV-rören från teknikskåpet ut till distributionsskåpen (plåtskåpen) för Kabel-TV som sitter utplacerade i området. Från dessa skåp kommer nätet att fördela sig till respektive gata in genom krypgrunderna under våra hus. Varje hushåll ansluts med två fiber – en för TV och en för övrigt (Internet, IP-telefoni m.m.). Alla hushåll har alltså egna fiber som ansluts till nätverksutrustningen i teknikskåpet!

Viss grävning kommer ske i området för områdesnätet eftersom vi vet att det på minst två ställen är stopp i kabelTV-rören. Denna grävning är dock marginell, förhoppningsvis kan den tom ske för hand då Teknikbyrån kan mäta sig fram exakt var stoppen sitter.

Nedan är tidplanen beskriven. Observera dock att det är en plan och sådana sällan överlever första kontakten med verkligheten. Planen kan alltså ändras och om så sker kommer det att informeras om det här på webbplatsen. Slutdatum för hela entreprenaden är enligt kontraktet 21 juni vilket är med stor marginal genomförbart.

Vecka 12, 13 och 14

Dessa veckor sker byggnation av teknikskåp och områdesnätet.

Teknikbyrån kommer i denna fas behöva ha tillgång till respektive huskropp eftersom de måste arbeta i våra krypgrunder. Värt att notera är att de inte behöver ha tillgång till allas hushåll i denna fas, det räcker att de kan komma ned i husgrunden via ett av hushållen i respektive parhus. Detta kommer ske mha avisering, läs mer om det nedan.

Inget arbete är planerat att ske inne i våra hushåll under denna period.

Vecka 15, 16 och 17

I denna period installeras fibernoderna i våra hushåll. Med andra ord kommer Teknikbyrån att behöva åtkomst till allas hushåll. Planen är att installera sex hushåll per dag.

Teknikbyrån kommer att avisera tillträde med lapp i brevlådan. Viktigt att tänka på är att enligt avtalet ingår två aviseringar per hushåll. Om man inte svarar på dessa två aviseringar räknas hushållet som installerat vilket betyder att hushållet kommer att få betala för att få fibern indragen.
Givetvis kommer Teknikbyrån att vara så tillmötesgående som möjligt och på aviseringslappen kommer det att finnas kontaktuppgifter för att kunna sy ihop en fungerade lösning.
Vid problem kontakta Teknikbyrån redan vid första aviseringen för att underlätta genomförandet.
Värt att tänka på är placeringen av fibernoden som normalt placeras på väggen bredvid första TV-antennuttaget i vardagsrummet. Det kan bli rätt mycket utrustning som tar stor plats (fibernod, router, switch, kablar, strömförjning etc) och därför kan det vara värt att fundera på om fibernoden skall installeras på annan plats.
Om noden skall placeras på annan plats ansvarar husägaren själv för håltagning ned till krypgrund och att själv ansluta antennkabeln från fibernoden till första antennuttaget.

Teknikbyrån kommer att mäta kvalitén på de två fiberförbindelserna från teknikskåpet till respektive hushåll. Resultatet protokollförs och utgör en del av fiberinstallationens kvalitetssäkring.

Vecka 18

Under denna vecka förses teknikskåpet med nätverksutrustning och ansluts till områdesnätet. När detta är klart är det dags för driftsättning av nätet. Detta kan dock inte ske förrän anslutningen till stadsnätet är klar. (se nedan).

Vecka 19

Om nätet är driftsatt kommer slutbesiktning att ske.

Efter godkänd besiktning kommer föreningen att betala slutfakturan vilket innebär att vi kan börja nyttja nätet och beställa IP-tjänster.

Ansluta områdesnätet till stadsnätet (Vallnet)

Anslutningen mot stadsnätet (Vallnet) sker genom att en fiber grävs ned från Karbyskolan där anslutningen till stadsnätet finns till teknikskåpet bredvid TV-boden.

Det är idag oklart hur tidplanen ser ut för denna förbindelse.

Frågor och funderingar?

Om du har frågor och funderingar om detta, skriv då en kommentar längst ned.

Om du är medlem, logga in innan du börjar skriva din kommentar så slipper dina kommentarer bli modererade (godkännas av administratör för att undvika spam) efter första godkända kommentaren. Dessutom slipper du ange captcha varje gång du vill posta kommentarer.