Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta

Plan för Sunnersta
Plan för Sunnersta
Förslag på nya vägar i området
Förslag på nya vägar i området. Klicka för större version.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade den 17 januari 2013 att sända ut ett förslag till medborgarna avseende fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 2010 till 2030 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den finns i helhet att läsa på Vallentuna kommuns hemsida.

Sunnersta finns nämnt på ett antal ställen. Bland annat på sidan 40 i översiktsplanen enligt bilden ovan. Där tänker man man sig komplettering av bebyggelsen utmed den långa Sunnerstavägen. Förslaget beskriver också att vägen skall anslutas till Målstavägen.

På sidan 42 i samma dokument finns ett (översiktligt) förslag gällande byggnation av nya vägar som berör oss, se bilden till höger.

Bra eller dåligt? Ta tillfället i akt och läs om hur vi påverkas i Sunnersta. Vi har möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter till kommunen senast den 22 april 2013.

Observera att det kommer ske ett samrådsmöte den 26 mars kl. 18:30 i Karbyskolans matsal.

Kommentera/diskutera nedan!


Bilagor

Fördjupad översiktsplan Karby/Brottby (PDF 20,6 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 4,55 MB)
Plankarta Karby/Brottby (PDF 176 KB)

2 reaktioner på ”Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta”

 1. Förtätad bebyggelse är väl ett sammanfattande ord? Detta är något att analysera noggrant.

  -Vad händer med parkeringsplatserna utmed stora Sunnerstavägen då man planerar att bygga sutteränghus utmed den vägen?
  -Skall den stora Sunnerstavägen blir en genomfartsled mellan Angarnsvägen och Målstavägen?
  -Nya gator som ansluter till stickvägarna i vårt område?

 2. Gällande parkering står det att parkeringsplatser skall byggas. Kollar man på kartan är det blåa planerade parkeringar. Det verkar som att det är planerat för boendeparkering avsedd för lägenheter utmed Sunnerstavägen? Sunnerstavägen används idag flitigt som parkering och den möjligheten kommer därmed att försvinna som jag tolkar det?

  Om de nya tilltänkta gatorna blir verklighet, vad innebär det då för områdets barnvänlighet när två av våra stickvägar blir infartsvägar till det nya området närmast idrottsplatsen?

  Stickvägen närmast Målstavägen är områdets längsta stickväg, således också mest trafik. Den stickvägen är dessutom en av områdets smalaste stickvägar. Hur påverkar det då oss om den blir en infartsväg?

  Sedan finns det mjuka värden också. Området kommer till del bli omringade med ny bebyggelse. Det kommer påverka utsikten för en del fastigheter (och därmed påverka fastighetens värde?) mot skog och åkrar. Hur kommer man att förhindra insyn från området närmast idrottsplatsen?

  Måste kommunen förtäta just här i Sunnersta där det redan är tät bebyggelse? Kan vi inte få behålla det fria utrymme vi har omkring oss?

  Vad tycker du? Posta en kommentar! Detta påverkar ju alla som bor här i Sunnersta.

Kommentarer är stängda.