Anslutningen till stadsnätet aktiverades idag

Idag på eftermiddagen aktiverades anslutningen mot stadsnätet. Detta betyder att de som i förväg har skickat in beställning av IP-tjänster kan nu börja att använda nätet om tjänsteleverantören har aktiverat beställd tjänst. Teknikbyrån har skickat ut instruktioner för inkoppling.

Ett års projektering är slut och nu kan vi börja använda nätet.