Inför städdagen lördag 21 maj 2016

Vårens städdag kommer att ske nu på lördag den 21 maj.

Samling sker som vanligt vid kl 10.00 uppe vid tv boden.

Korvgrillning är planerat till 12:30.

I år finns det möjlighet att slänga allt sitt eget avfall nu innan lördag. En kontainer finns nu uppställd vid tv Boden och alla som vill kan nu kasta sitt BRÄNNBARA TRÄDGÅRDSAVFALL.

Denna kontainer byts på fredag.

Samfälligheten har även tagit ner tre björkar som ligger vid allmänningen vid gungställningen. Alla som vill kan från nu och fram till städdagen såga upp och ta hem ved från dessa träd. Dock får ingen såga efter klockan 20:00 pga att små barn finns i husen.

Vid frågor kontakta styrelsen

Grannyttrande Förskola Karby

Hej,

kommunen har nu ansökt om bygglov för tomten uppe vid torpen vid infarten vid Sunnerstavägen.

Alla handlingar som inkommit finner ni i dokumenten nedan.

Sista svarsdag är satt till 12 maj, vilket gör att styrelsen vill få in era synpunkter på detta senast den 11 maj.

Styrelsen kommer sedan att sammanställa era åsikter och skicka in det som svar. Skulle motstridiga åsikter finnas så kommer styrelsen fatta beslut på vilken riktning som vi avser att hålla.

De närmaste grannarna har även de fått dessa möjligheter att yttra sig och styrelsen ser mycket positivt till att detta även göras från er.

Synpunkter och åsikter vill vi få in till följande adress.

fredrik.sundblad@sunnerstavagen.se

3 stycken handlingar

126876

126878

126879