Inför städdagen lördag 21 maj 2016

Vårens städdag kommer att ske nu på lördag den 21 maj.

Samling sker som vanligt vid kl 10.00 uppe vid tv boden.

Korvgrillning är planerat till 12:30.

I år finns det möjlighet att slänga allt sitt eget avfall nu innan lördag. En kontainer finns nu uppställd vid tv Boden och alla som vill kan nu kasta sitt BRÄNNBARA TRÄDGÅRDSAVFALL.

Denna kontainer byts på fredag.

Samfälligheten har även tagit ner tre björkar som ligger vid allmänningen vid gungställningen. Alla som vill kan från nu och fram till städdagen såga upp och ta hem ved från dessa träd. Dock får ingen såga efter klockan 20:00 pga att små barn finns i husen.

Vid frågor kontakta styrelsen