Ekonomi

TBD


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till föreningens ekonomi. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan. Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut. BR och RR Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016 Inkomst-utgiftsstat 2016 … Fortsätt läsa Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Print Friendly, PDF & Email

Årsmöteshandlingar

Nu börjar alla handlingar bli klara och publiceras löpande på denna sida inför årsmötet som kommer hållas den 10 april i Karbyskolans matsal. RESULTATRAPPORT EUBAS ÅRL 2013 BALANSRAPPORT EUBAS ÅRL 2013 Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2014 Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2014 Inkomst-utgiftsstat 2014 Föreningens TV Ändringar av stadgar

Print Friendly, PDF & Email

Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen. Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten. De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året. Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett … Fortsätt läsa Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Print Friendly, PDF & Email

Samfällighetens avgift 2012 [uppdaterad]

Nu ligger avgift 2 av 3 för 2012 i respektive fastighets brevlåda. Läs mer om medlemsavgiften på sidan om medlemsavgifter. Vissa har även fått påminnelser om förfallna avgifter. Skulle dessa vara felaktiga och ni redan har betalat, tveka inte att kontakta kassören, Fredrik Sundblad, fredrik.sundblad AT sunnerstavagen DOT se,  sunnerstavägen 74 eller styrelsen. För att … Fortsätt läsa Samfällighetens avgift 2012 [uppdaterad]

Print Friendly, PDF & Email

Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Medlemsavgiften till Samfälligheten som alla fastighetsägare skall betala fastställdes på senaste stämman. På stämman sammanställde styrelsen föregående års utfall och kom med ett förslag på hur stor medlemsavgiften skall vara. Stämman för år 2010 fastställde att årsavgiften för 2011 skall vara 2600 kronor per fastighet. Styrelsen fastställde efter stämman att debitering av årsavgiften kommer att … Fortsätt läsa Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta