Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta

Plan för Sunnersta
Plan för Sunnersta
Förslag på nya vägar i området
Förslag på nya vägar i området. Klicka för större version.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade den 17 januari 2013 att sända ut ett förslag till medborgarna avseende fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 2010 till 2030 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den finns i helhet att läsa på Vallentuna kommuns hemsida.

Sunnersta finns nämnt på ett antal ställen. Bland annat på sidan 40 i översiktsplanen enligt bilden ovan. Där tänker man man sig komplettering av bebyggelsen utmed den långa Sunnerstavägen. Förslaget beskriver också att vägen skall anslutas till Målstavägen.

På sidan 42 i samma dokument finns ett (översiktligt) förslag gällande byggnation av nya vägar som berör oss, se bilden till höger.

Bra eller dåligt? Ta tillfället i akt och läs om hur vi påverkas i Sunnersta. Vi har möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter till kommunen senast den 22 april 2013.

Observera att det kommer ske ett samrådsmöte den 26 mars kl. 18:30 i Karbyskolans matsal.

Kommentera/diskutera nedan!


Bilagor

Fördjupad översiktsplan Karby/Brottby (PDF 20,6 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 4,55 MB)
Plankarta Karby/Brottby (PDF 176 KB)